Kamp beantwoordt kamervragen over voertuigdata

11-02-2016

Minister Kamp van EZ beantwoordde deze week de kamervragen van Kees Verhoeven (D66) over berichtgeving van de ANWB dat autofabrikanten ongezien data van automobilisten verzamelen.

privacy

Minister Kamp gaat zeer doorwrocht in op de door Verhoeven geformuleerde vragen. De volledige vragen en antwoorden vinden fijnproevers hier op de site van de Rijksoverheid.

Als wij dat, kort door de bocht, samenvatten, zegt hij dat voor deze materie wet- en regelgeving bestaat. Die moet worden nageleefd en gecontroleerd, en dat doen we in Nederland ook heel degelijk (via de Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp en het College dat daarop toeziet).

Eigenlijk is hier niets aan de orde om je druk over te maken. Tot slot geeft de koper bij ondertekening van de koopovereenkomst toestemming voor het delen van data.

Over dit onderwerp schreven wij eerder in november en december 2015. In januari lazen we ook dat de ANWB, samen met internationale zusterorganisaties, werkt aan uitgebreiding van haar dienstverlening op basis van (op afstand gedeelde) voertuigdata. Daarvoor is het bedrijf Intelematics Europe opgericht, naar voorbeeld van het Australische Intelematics.

Ledenbijeenkomst
Op korte termijn worden leden uitgenodigd voor een speciale bijeenkomst over dit onderwerp, die wij organiseren samen met Stichting SIMS.

Dossiers
Dit onderwerp vindt u ook terug in onze dossiers ITS en slimme mobiliteit en Privacy.

Gerelateerde dossiers