In Memoriam Frans van Eijkelenburg (1938 -2016)

11-02-2016

Wij gedenken onze oud-collega Frans van Eijkelenburg die op 6 februari 2016 is overleden.

Frans van Eijkelenburg

Frans van Eijkelenburg kwam uit een familie van aannemers en was zelf het tegendeel van wat je je bij zo iemand voorstelt. Een tengere man, vriendelijk, bescheiden en wat gereserveerd.

Na enige jaren Delft koos hij voor de HTS Autotechniek, toen in Apeldoorn. Dat was de perfecte opleiding voor zijn eerste baan, in 1964, bij de RAI als assistent belast met technische zaken.

In die functie werd hij medewerker van Wim Hustinx, toen secretaris van de afdelingen Auto's en Motorfietsen. Vrij snel bleek dat zijn kennis en kunde breder waren, want hij ging zich ook inzetten voor het inmiddels opgerichte RAI Documentatie Centrum.

Enkele jaren later werd hij benoemd tot secretaris Technische Zaken en werd de techniek voor alle afdelingen zijn werkterrein. In die functie nam hij diverse initiatieven zoals het Fiets Garant Plan voor verzekeringen, de Stichting ART die sloten voor tweewielers keurt en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

In de loop van zijn carrière ontwikkelde Van Eijkelenburg ook bestuurlijke kwaliteiten die niet onopgemerkt bleven. Daarom werd hij in 1974 benoemd tot plaatsvervangend algemeen secretaris en daarmee opnieuw de naaste medewerker van Hustinx die inmiddels als algemeen secretaris de leiding van het secretariaat had gekregen.

Toen Hustinx met pensioen ging in 1986 werd Van Eijkelenburg benoemd tot algemeen secretaris en daarmee zowel directeur van het secretariaat als secretaris van het Hoofdbestuur. Het bleek niet zijn gelukkigste periode bij de RAI. De samenwerking met enkele HB-leden, waaronder de algemeen voorzitter, verliep niet zoals hij zich had voorgesteld en sommigen pleitten voor een beroepsvoorzitter tevens directeur. Die kwam er in 1990.

Frans van Eijkelenburg kon zich vervolgens ontplooien als secretaris van de afdeling Auto's. In die functie richtte hij zich op de vele onderwerpen die alleen gemeenschappelijk goed kunnen worden aangepakt zoals Auto Recycling Nederland. Daarnaast had hij oog voor wat voor de individuele importeurs wezenlijk is. Zo ontstond de actie 'Versterk uw merk', bedoeld om zowel de autoverkoop als die van onderdelen zoveel mogelijk via het merkkanaal te laten lopen. Bij het RDC bleef hij intensief betrokken.

Met zowel de voorzitter als de vice-voorzitter, maar ook met de overige bestuursleden en de 'gewone' leden onderhield hij uitstekende contacten. Een onderzoek naar het functioneren van de afdeling Auto's gaf in 1998 aan dat de leden zeer tevreden waren met de manier waarop het secretariaat hun belangen behartigde. Een compliment dat doorklonk in de speeches ter gelegenheid van zijn afscheid. En in 2001 werd aan Frans van Eijkelenburg een J. Leonard Lang Erepenning in het zilver toegekend voor zijn grote verdiensten voor onze vereniging.

Erik Glasius, oud adjunct-directeur RAI Vereniging