SIMS en ARN vinden elkaar in branchecollectiviteit

02-02-2016

Connectiviteit, het communiceren van voertuigen met elkaar en hun omgeving, neemt in de mobiliteitsbranche een steeds belangrijkere plaats in. In deze betrekkelijk nieuwe wereld van (digitale) mobiliteitsdiensten is Stichting SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitsbranche) de verbindende schakel.

SIMS

Het afgelopen jaar heeft SIMS zich, zo blijkt uit het Jaarverslag 2015 (download hiernaast), opnieuw nadrukkelijk op de kaart gezet. Er werden tal van nieuwe projecten gestart, informatiebijeenkomsten georganiseerd en in nauwe samenwerking met verschillende marktpartijen gewerkt aan een ‘code of conduct’ voor Big Data.

Tijdens een drukbezochte nieuwjaarsreceptie bij ARN in Tiel blikte SIMS-directeur Leo Bingen kort terug op het afgelopen jaar. Hij benadrukte dat de presentatie van de in 2015 behaalde resultaten en de rondleiding door de PST-fabriek niet zonder reden in Tiel plaats vond.

De PST-fabriek is namelijk, zo zei hij, het ultieme voorbeeld van waartoe collectiviteit binnen de branche kan leiden. Hij sprak de hoop uit dat SIMS dankzij samenwerking met andere branchepartners net zo kan uitgroeien als ARN.

Focus op kennisoverdracht
Veel aandacht besteedde SIMS in 2015, aldus Bingen aan kennisoverdracht en informatievoorziening. Zo werd voor leden van RAI Vereniging de bijeenkomst ‘Slimme Mobiliteit en ITS’ georganiseerd. Tijdens de SIMS-kennissessie over privacy en Big Data die later in het jaar volgde kregen vertegenwoordigers uit de gehele mobiliteitssector een groot aantal tips om met privacy in relatie tot (Big) Data uit bijvoorbeeld ‘connected cars’ om te gaan.

ITS-overlegtafels
Om op het hoogste niveau de dialoog te voeren over de randvoorwaarden met betrekking tot Intelligente Transport Systemen (ITS) en de invoering/implementatie van smart mobility zowel nationaal als internationaal te versnellen, is SIMS gesprekspartner aan de landelijke ITS-overlegtafels. Met als doel om samen met de markt, kennisinstellingen, overheden en belangenorganisaties de verschillende ITS-ambities te verwezenlijken.

Marktplaats voor Mobiliteitsdata
Verder vervult SIMS een voortrekkersrol als het gaat om data beschikbaarheid en datadelen. Bingen wees er op dat SIMS het afgelopen jaar mede architect en initiatiefnemer was bij de totstandkoming van een Marktplaats voor Mobiliteitsdata (www.marktplaatsvoordata.nl). Dat de activiteiten zich niet beperken tot uitsluitend auto’s, blijkt uit het feit dat SIMS nauw betrokken is bij het programma ‘Tour de Force’, met betrekking tot de mogelijkheden van de fiets in de wereld van (digitale) connectiviteit en de rol van data en informatie hierbij.

Ecotest
ARN-directeur Arie de Jong zei trots te zijn op hetgeen de PST-fabriek tot nu toe heeft bereikt. Met een recyclingpercentage van 95 procent vervult de fabriek een voorbeeldfunctie in Europa. Sinds 1995 zijn inmiddels 4,5 miljoen auto’s verwerkt, zei hij. Dat komt neer op zo’n 200.000 auto’s per jaar. De Jong beklemtoonde dat ARN veel meer doet dan de letter van de wet voorschrijft. “We doen aan echte milieuzorg ten behoeve van de bij ons aangesloten bedrijven en sturen op die manier milieuprestaties naar een hoger niveau. De volgende stap is om via een Ecotest een optimale balans te realiseren tussen recycling, economie en ecologie.”

De deelnemers aan de nieuwjaarsreceptie van SIMS krijgen een uitgebreide rondleiding door de PST-fabriek van ARN.

Meer informatie: Leo Bingen