C-ITS Platform publiceert eindrapportage OTP

29-01-2016

Het C-ITS (Cooperative Intelligent Transport Systems) Platform, onder de vleugels van DG MOVE van de Europese Commissie, publiceerde onlangs zijn eindrapportage. Daarin is sinds november hard gewerkt, met veel actieve inbreng van de Europese koepelorganisaties voor het ongebonden kanaal.

Het C-ITS Platform is opgezet om de belangen van alle stakeholders (zoals fabrikanten, lidstaten, wegbeheerders, AFCAR- en CLEPA-leden, verzekeraars en leasemaatschappijen) zo goed mogelijk te vatten in een gemeenschappelijke visie op de inzet van C-ITS in Europa.

Met het aannemen van de regelgeving voor eCall, kreeg het Platform de taak om voor juni 2017 uit te zoeken welke de randvoorwaarden zijn voor een “interoperable, standardised, secure and open-access platform", bedoeld om de toegang tot voertuigdata voor derde partijen te waarborgen.

EGEA, FIGIEFA, AFCAR en experts van andere aftermarket organisaties hebben, met name in de werkgroep 'access to in-vehicle data and resources’ (WG6), actief gepleit voor een werkelijk open telematica platform (OTP), dat verder gaat dan het ‘Extended Vehicle Concept’ van autofabrikanten.

Weinig verrassend is dat het C-ITS Platform nu nog niet tot overeenstemming kwam over een model voor data-toegang, maar er is wel vooruitgang geboekt in het uitwerken en finetunen van het OTP-concept en de basisprincipes daarbij. Het rapport behandelt tevens tussenoplossingen zoals Shared Server en de fysieke OBD+-interface.

Inmiddels heeft de Europese Commissie een tender uitgeschreven voor een vervolgstudie, die in maart moet starten en voor het eind van 2016 resultaat moet opleveren.

Voor het C-ITS Platform breekt nu een tweede fase aan waarbij vorm en inhoud nog moeten worden vastgesteld. Deze eindrapportage krijgt in elk geval een plaats in het GEAR 2030-programma (opvolger van CARS 2020), wat tot doel heeft aanbevelingen te de doen voor het versterken van de concurrentiekracht van de Europese automotive industrie.

Meer informatie: Jeroen van de Braak

Gerelateerde dossiers