Opnieuw commotie rond emissies

21-01-2016

Gisteren ontstond opnieuw commotie rond diesel-emissies door het item “Meer vervuilende dieselauto’s bekend” van de NOS.

uitlaat

In uitzendingen van het NOS Journaal en Nieuwsuur van 20 januari werd gemeld dat journalisten, op basis van een WOB-verzoek aan IenM, boven water hebben getild van welke merken en modellen de praktijkemissie eerder door TNO is onderzocht.

In de TNO-rapportage uit 2015 werden deze tot dusver niet met name genoemd.

RAI Vereniging heeft, vanaf het eerste moment dat wij van dit WOB-verzoek op de hoogte waren, uitvoerig contact onderhouden met onder meer de technische en PR-verantwoordelijken bij onze autoleden, vooral via de APRC.

Deze publiciteit voegt echter geen nieuwe informatie toe aan wat wij, en andere stakeholders, al wisten uit de TNO-rapportages van eerdere jaren. Alleen de merken en modellen waren ook ons onbekend.

Omdat er geen nieuws in zat en wij ons als branchevereniging nooit uitlaten over ontwikkelingen betreffende individuele merken, hebben wij van het aanbod van de NOS om commentaar te geven geen gebruik gemaakt.

Wij zouden ook alleen hebben herhaald dat het een bekend gegeven is dat meetwaarden in de praktijk kunnen afwijken van metingen in laboratoriumtests. Voorts zouden we hebben gezegd dat dit onwenselijk is en dat er daarom zo snel als haalbaar een RDE-test moet worden ontwikkeld.

Waarschijnlijk zou dit commentaar, als herhaling van ons ruim bekende standpunt, door de pers als niet bruikbaar zijn beoordeeld. Het ging nu immers juist wél om de merken en modellen.