Steven van Eijck: ‘Goud verzilveren in 2016’

15-01-2016

In zijn speech tijdens de nieuwjaarsreceptie gisteren, keek Steven van Eijck terug op zijn eerste volle jaar als algemeen voorzitter van RAI Vereniging.

Steven van Eijck uitsnede close-up

Allereerst stelde hij vast dat er in 2015 veel, zowel bij evenementen als in de lobby, gerealiseerd is. Om direct daarna door te schakelen naar wat in zijn optiek in 2016 voor ons ligt. In dit belangrijke jaar gaat er voor de vereniging veel veranderen, waarvan we voor de zomer het resultaat moeten zien.

“RAI Vereniging draait nadrukkelijk niet alléén om auto’s maar bestrijkt een heel divers en breed terrein in de mobiliteitssector. Daar ligt het goud voor het oprapen, maar de vraag is wel of we dat nu zo hebben georganiseerd dat we dat ook kunnen verzilveren.”

Toekomstbestendige structuur
In Van Eijck’s optiek is de verenigingsstructuur nu niet toekomstbestendig. “We moeten veel meer de regie nemen, agendazettend zijn en niet verkokerd blijven in onze eigen structuur. Mobiliteitsthema’s verdienen een meer integrale benadering, niet langer gecentreerd op het voertuig. Denk aan stedelijke bereikbaarheid, innovatie, verkeersveiligheid, ITS, data, privacy en duurzaamheid. We gaan meer een verdeling zien in strategische, ‘corporate’ onderwerpen en zaken die beter belegd zijn bij secties van de vereniging die meer homogeen zijn en beschikken over hetzelfde ‘DNA’. Deze secties vervangen de huidige afdelingenstructuur. Denk daarbij aan wat er binnen de afdeling Autovak al gebeurd is, de opsplitsing in de drie secties (al noemen zij ze zelf platforms) Industry, Aftermarket en Equipment.”

Verzilveren
De samenwerking met de politiek en met andere stakeholders in de mobiliteit kan wat de voorzitter betreft ook intensiever en slimmer. “Nu we constateren dat de politiek zich op vele gebieden terugtrekt, liggen de kansen voor het maatschappelijk middenveld en daarmee voor onze organisatie voor het oprapen; we moeten die alleen wel weten te verzilveren. Ik ga daarom nu al in gesprek met politieke partijen over hun verkiezingsprogramma’s voor 2017, te beginnen aanstaande zondag, met de VVD.” Hij geeft het voorbeeld van de coalitie met ANWB, VNA, Natuur & Milieu en BOVAG die een belangrijke aanzet gaf voor de totstandkoming van Autobrief 2.0. “Staatssecretaris Wiebes heeft 95 procent van onze voorstellen overgenomen, wat vanaf 2017 zal zorgen voor minder marktverstoring.”

Europees samenwerken
Tot slot ziet Van Eijck internationaal noodzaak en mogelijkheden voor meer samenwerking. “Ons land is tot en met eind juni voorzitter van de EU, wat veel mogelijkheden voor aanhaken geeft. Zo heb ik al mijn Europese collega-voorzitters op 13 en 14 april in Amsterdam uitgenodigd voor een side-event bij de informele Transportraad. Dan spreken wij elkaar voor het eerst over meer Europese samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van autonoom rijdende auto’s.”