Milieulijst 2016 MIA\Vamil voor SV

29-01-2016

Op 30 december 2015 is de Milieulijst 2016 gepubliceerd in de Staatscourant. Deze lijst bevat alle milieu-investeringen die in aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige Afschrijving Milieu-investeringen (Vamil).

Bankbiljetten

Dat zijn fiscale stimuleringsregelingen van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Financiën waarvoor in 2016 een totaalbedrag beschikbaar is van €137 miljoen (Vamil €40 miljoen, MIA €97 miljoen).

Bedrijven die investeren in technieken die op deze Milieulijst staan, kunnen tot 36 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst.

 

Overzicht
Van de honderden bedrijfsmiddelen die de Milieulijst bevat, hebben wij ook dit jaar weer de meest relevante zaken voor u op een rij gezet (zie download hiernaast).

Opvallende wijzigingen in de milieulijst 2016

  • In 2016 kunnen ondernemers met MIA\Vamil fiscaal voordelig investeren in waterstofbussen.
  • Ook voor nieuwe vrachtwagens die rijden op aardgas of elektriciteit (zowel batterij-elektrisch als op waterstof), geldt een belastingvoordeel. Dit is in lijn met de duurzame brandstofvisie van het kabinet. PH-EV trucks kunnen veelal gebruik maken van de Energielijst – EIA 2016. In dat geval de hybride-technologie en niet de gehele truck.
  • De Quiet Truck-regeling is voor 2016 sterk herzien. De specifieke regeling voor Quiet Trucks beperkt zich tot aandrijvingen die niet onder de bovengenoemde, aardgas- en elektrische aandrijving gesubsidieerd worden. Deze regeling is met name bedoeld voor diesel-Quiet Trucks en is beperkt qua hoogte.
  • Duurzaam koeltransport moet in 2016 Lithiumhoudende accu’s bevatten en heeft een maximale voet gekregen van €35.000. De EIA 2016 is voor dergelijke toepassingen is daarentegen verhoogd.

 

Meer informatie
Als u naar aanleiding van bovenstaande vragen en/of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op met Chris van Dijk van onze afdeling Duurzaamheid & Techniek.