Bijeenkomst deelplatform RAI-PTM-H2

08-01-2016

Deze week kwamen leden van RAI Vereniging die zich sterk richten op rijden-op-waterstof bijeen in het deelplatform RAI-PTM-H2.

H2

Voor het realiseren van een noodzakelijk netwerk van tankinfrastructuur is veel geld nodig. Voor waterstof zijn ruime EU-gelden beschikbaar. Daartoe is het van belang in te schrijven op Europese subsidie-calls. Op dit moment is er een call van het Clean Energy Fuels (CEF) project ‘open’ voor inschrijving.

Benelux-inschrijving
In samenwerking met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Belgische WaterstofNet, is de Benelux van plan om in te schrijven. De Benelux-inschrijving op deze call betreft vooralsnog de financiering van een achttal tankstations in Nederland, zes in België en één in Luxemburg.

Een klein deel van deze call-gelden is bestemd om voertuigen rondom de tankstations te subsidiëren. Daarbij wordt gedacht aan een twintigtal voertuigen per tankstation. Het samenwerkingsverband binnen de Benelux is druk doende om tijdig op deze call in te schrijven.

Locaties tankstations
Tankinfrastructuur versus voertuigen blijft een belangrijk aspect in de kip-ei-discussie. Om deze vanuit OEM-perspectief te doorbreken, is het van cruciaal belang om tankinfrastructuur te faciliteren. Enkel dan kunnen importeurs hun fabrikanten bereid vinden om FC-EV’s beschikbaar te stellen voor Nederland. In nauwe samenspraak met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is gekeken naar locaties in de gehele Benelux.

Green Deal Waterstof-platform

Om het initiatief voor samenwerking tussen de belanghebbende stakeholders kracht bij te zetten, is een GreenDeal Waterstof in de maak. Deze benadrukt de samenwerking die tot uiting komt in het NWP. Jean-Paul de Poorter was als trekker van de Green Deal-tekst aanwezig om gezamenlijk door de concepttekst te gaan. Beoogd tekenmoment voor deze Green Deal is medio april.

Ook deelnemen?
Ziet u bij uw fabrikant of binnen uw eigen organisatie duidelijke ontwikkelingen ten aanzien van waterstof, dan bent ook u uiteraard van harte welkom om RAI-PTM-H2 te komen versterken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid en techniek bij RAI Vereniging, projectmanager van dit deelplatform en intermediair tussen RAI-PTM-H2 en het Nationaal Waterstof Platform (NWP).