SWOV-rapport ‘Gebruikers van het fietspad in de stad’

11-01-2016

Een belangrijke vraag die steeds naar voren komt in maatschappelijke discussies is of de drukte op het fietspad inderdaad samengaat met meer variëteit in gebruikers en in snelheid. Ook is de vraag of dit leidt tot feitelijk meer (verkeers)onveiligheid en conflicten.

SWOV

In de studie ‘Gebruikers van het fietspad in de stad’ (PDF) heeft de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeerveiligheid SWOV geprobeerd deze vragen te beantwoorden.

Daarbij komt onder meer aan de orde:

  • Wie maken gebruik van het fietspad in de stad?
  • Hoe is het gebruik verdeeld over typen gebruikers?
  • Wat zijn de kenmerken van de gebruikers en hun voertuigen?
  • Hoe gedragen zij zich?
  • Hoe is de interactie met ander verkeer op het fietspad?
  • Levert dat conflicten op?