Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer

17-12-2015

Uit het onlangs gepubliceerde rapport ‘Verzilvering Verdienpotentieel Elektrisch Vervoer’ blijkt dat elektrisch vervoer in 2014 naar schatting 3.200 banen opleverde en Nederland internationaal steeds nadrukkelijker op de kaart zet.

laadpaal

“Nederland zet stevig in op de elektrificatie van het vervoer. Dit levert een bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, energietransitie en het verbeteren van de leefbaarheid in steden. Daarnaast kan de ontwikkeling van de elektrisch vervoer (EV) sector de economische positie van Nederland versterken en daarmee (groene) groei realiseren”, lezen we.

Het onderzoeksrapport meldt we dat de werkgelegenheid in de EV-sector vorig jaar groeide met 25% in vergelijking met 2013.

Bedrijven in de elektrisch vervoersector waren in 2014 goed voor 820 miljoen euro aan productie en 260 miljoen euro toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie.

EZ-minister Kamp: “Nederlandse bedrijven laten zien dat ze tot de top van de wereld behoren met hun innovaties in duurzaam elektrisch vervoer. Belangrijk, want zo dragen ze niet alleen bij aan ons verdienvermogen, maar ook aan de oplossing van het mondiale energie- en klimaatvraagstuk”.

Voorbeelden zijn de elektrische bussen van VDL en het Utrechtse LomboXnet, waarbij laadpalen de accu’s van elektrische auto’s kunnen laden én ontladen. Daarmee krijgt de auto een rol in energieopslag van lokaal opgewekte zonne-energie. Ook onze vele studententeams, met 14 verschillende zonneauto’s, een solarboot en de elektrische motorfiets Storm Pulse, oogsten internationaal veel bewondering.

Internationale allure
Internationaal is Nederland een van de koplopers op het gebied van elektrisch vervoer. De export en samenwerking met buitenlandse partijen neemt toe. Zo plaatste een consortium van Nederlandse bedrijven laadpunten in Berlijn en groeit de positie van NXP in automotive computerchips.

In de Verenigde Staten zijn er diverse samenwerkingen in de lokale productie van laadpalen. En met Duitsland wordt samengewerkt om de snelweg tussen Amsterdam en Berlijn geschikt te maken voor elektrisch vervoer door voldoende laadpalen te installeren met snelle oplaadcapaciteit.

Tot slot groeit ook het aandeel buitenlandse bedrijven dat investeert in de Nederlandse elektrisch vervoersmarkt.

RAI-PTM
RAI Vereniging is met de ontwikkelingen rond elektrisch vervoer intensief bezig binnen RAI-PTM (Platform Toekomstbestendige Mobiliteit), in het deelplatform PTM-E(lektrisch). Daarnaast heeft RAI-PTM ook deelplatforms voor ITS, waterstof en biobrandstoffen. Meer informatie: Michel van Lindert, manager RAI-PTM.