Milieucommissie Europees Parlement stemt RDE-voorstel weg

17-12-2015

Deze week is in Brussel een belangrijk besluit gevallen inzake het RDE-wetgevingsproces. De milieucommissie van het Europees Parlement heeft het recente RDE-voorstel verworpen.

Europees parlement

Afgelopen maandag heeft de milieucommissie van het Europees Parlement (Environmental Committee, ENVI) het voorstel van het Technisch Comité MotorVoertuigen van de Europese Commissie voor de invoering van RDE-wetgeving weggestemd. De exacte inhoud van dat TCMV-voorstel leest u in dit eerdere bericht.

ENVI is van mening dat de daarin voorgestelde normering niet streng genoeg is; met name een toegestane overschrijding van de norm voor uitstoot van NOx met 110% noemt zij onacceptabel. Het besluit van ENVI moet nog wel worden bekrachtigd in de plenaire vergadering van het Europees Parlement, die gepland is tussen 18 en 21 januari a.s. Mogelijk neem het Europees Parlement in die vergadering het besluit van ENVI niet over en wordt het TCMV-voorstel alsnog geïmplementeerd.

Als het ENVI-besluit echter wél gevolgd wordt door het voltallige parlement, zal de Europese Commissie met een vernieuwd, mogelijk (nog) strenger, voorstel voor de invoering van RDE-testprocedures moeten komen. Dat proces kan geruime tijd in beslag nemen en dus tot vertraging leiden.

Het afgewezen voorstel werd door ACEA eerder al als ‘moeilijk te realiseren’ omschreven met ‘enorme uitdagingen voor de fabrikanten’, wat in een eventueel nieuw voorstel nog moeilijker kan worden. Deze week waarschuwt zij in een persreactie dat “dit de onzekerheid voor de industrie vergroot en zeer weinig tijd geeft om de noodzakelijke aanpassingen aan voertuigen en productielijnen te doen,” zegt sectretaris-generaal Erik Jonnaert. “Uiteindelijk zou dat de milieuvoordelen vertragen.”

RAI Vereniging vindt het onwenselijk als vertraging zou ontstaan, omdat dat ingaat tegen onze wens om de consument met een RDE-testprocedure zo snel als mogelijk duidelijkheid van zaken te geven bij de feitelijke uitstoot van zijn of haar nieuwe auto.

Meer informatie: Wijnand de Geus