Green Deal Zero Emission Stadslogistiek in woord en beeld

17-12-2015

In 2014 ondertekenden 54 partijen de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Naast de ministeries van IenM en EZ zijn dat gemeenten, vervoerders, verladers, autofabrikanten, onderzoeksinstituten en branche- en belangenorganisaties als BOVAG, EVO, TLN, Natuur & Milieu en RAI Vereniging.

logo Green Deal ZES

Met de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek onderzoeken zij hoe emissievrije bevoorrading van stadskernen in praktijk gebracht kan worden.

Het streven is om in 2025 steden zoveel als mogelijk emissievrij worden beleverd. Het uiteindelijke doel is om schadelijke emissies (CO2, NOx, fijnstof) als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul.

Daarnaast streven partijen ernaar om geluid te beperken.

Deelnemers testen niet alleen nieuwe praktische logistieke oplossingen, maar ook combinaties van nieuwe technologieën, publiek-private samenwerking en aangepaste regelgeving. De Topsector Logistiek helpt bij het ontwikkelen van innovatieve stadslogistiek; het zou een mooi Nederlands exportproduct kunnen worden.

Nederland loopt hiermee vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. 

Living Labs
Met zogeheten Living Labs worden diverse verbetermogelijkheden uitgeprobeerd van het anders organiseren van het transport, het toepassen van nieuwe voertuigtechnologie tot het testen van innovatieve logistieke oplossingen. Een aantal daarvan is al opgestart en de ontwikkeling van nieuwe is in volle gang. De betrokken overheden onderzoeken welke ruimte daarvoor gemaakt kan worden in beleid en regelgeving.

Woord en beeld
Voor veel meer informatie over deze Green Deal zijn inmiddels een brochure en een fraaie video (ook Engelstalig) beschikbaar. Zie hier ook een overzicht van wat wij eerder over deze Green Deal schreven.

Meer informatie: Wijnand de Geus