ARN en RAI Vereniging verlengen contract met vijf jaar

17-12-2015

ARN geeft in opdracht van de Nederlandse automobielindustrie uitvoering aan de producentenverantwoordelijkheid voor afgedankte auto’s. ARN en RAI Vereniging hebben daarvoor een nieuwe collectieve overeenkomst gesloten voor de periode 2016-2020.

ARN PST fabriek

Dat doet ARN door afgedankte auto’s voor 95% hoogwaardig te verwerken en daarmee terug te brengen in de kringloop. Door haar kennis te delen, zet ARN de automobielsector aan tot verdere verduurzaming.

“Wij zijn erg trots op de samenwerking met RAI vereniging. De verlenging daarvan is een waardevol bewijs dat de prestaties uit het verleden het vertrouwen geven om de samenwerking voort te zetten,” zegt Arie de Jong, directeur van ARN.

“We zijn ons ervan bewust dat we zorgvuldig moeten omgaan met grondstoffen en deze zoveel mogelijk opnieuw in de keten moeten brengen. Dat doen wij door de regie te voeren in de keten van autorecycling en door nauw samen te werken met autodemontagebedrijven, shredders, inzamelaars en verwerkers.”

Verdere verduurzaming automobielbranche
Olaf de Bruijn, directeur van RAI Vereniging, over ARN: “RAI Vereniging en haar leden besteden zelf veel aandacht aan verduurzaming van de mobiliteitsbranche. De toegevoegde waarde van ARN voor ons is dat ARN veel meer is dan een uitvoeringsorganisatie. ARN is een kennisinstituut dat een hele belangrijke bijdrage levert aan verduurzaming van de branche.”

 

Arie de Jong (links) en Olaf de Bruijn bezegelen met een handdruk de vernieuwde samenwerking tussen ARN en RAI Vereniging.