Meer informatie over ANWB-onderzoek gebruik voertuigdata

11-12-2015

Sinds wij daarover eind november berichtten, heeft de ANWB extra informatie aan haar site toegevoegd over het onderzoek 'My car, my data', naar het gebruik van voertuigdata.

my car my data anwb

Eind november schreven wij over het ANWB/FIA-onderzoek 'My car, my data', naar het gebruik van voertuigdata door autofabrikanten.

Daarbij tekenden wij aan dat de branche al vele jaren met (de privacyvragen bij) dit onderwerp, bijvoorbeeld via Stichting SIMS, bezig is.

En ook in Europa is hiervoor aandacht met de beginselen bij ITS, connected cars en privacy die ACEA onlangs publiceerde. RAI Vereniging had dat onderwerp nadrukkelijk vorig jaar geagendeerd.

Extra informatie
Inmiddels is op de ANWB-site beduidend meer informatie te lezen over opzet en inhoud van dit onderzoek en de consumentencampagne.

Kamervragen
Voor Tweedekamerlid Kees Verhoeven van D66 was het onderzoek ook aanleiding om vragen te stellen aan de ministers van Economische Zaken en Veiligheid & Justitie. Beantwoording daarvan zal naar verwachting een week of zes op zich laten wachten. Dat delen wij uiteraard opnieuw met u.

Directieoverleg ANWB-RAI Vereniging
Dit onderwerp is onlangs ook ter sprake geweest in het periodieke directieoverleg van ANWB en RAI Vereniging. Wij hebben toegelicht hoe binnen onze vereniging (en onze koepels ACEA en FIGIEFA) wordt gedacht over de 'eigendom' van voertuigdata en hoe de branche terdege oog heeft voor de privacy-aspecten van deze ontwikkelingen.

Gerelateerde dossiers