Auto-industrie klaart de lucht rond emissies

10-12-2015

In een persbijeenkomst op 4 december presenteerde ACEA-voorzitter Carlos Ghosn (CEO Renault Group) een gemeenschappelijke verklaring over emissies namens alle CEO’s van de bij ACEA aangesloten merken.

Carlos Ghosn president ACEA

“Met deze verklaring bevestigen wij nog eens ons committment aan het terugbrengen van de milieubelasting van onze voertuigen en productieprocessen. Dat in het licht van de COP21 klimaatconferentie, maar ook willen we daarmee antwoorden geven bij de recente kritiek op onze industrie.”

Een derde minder CO2
In minder dan twee decennia is de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s met bijna 34 procent teruggebracht. Een reductie die is bereikt in combinatie met een sterke daling van de uitstoot van schadelijke stoffen, ondanks het feit dat beide doelstellingen conflicterende technische maatregelen vergen. Ook hebben fabrikanten de milieu-impact van hun productie zeer sterk verminderd. Zo is de totale CO2-uitstoot van autofabricage in de afgelopen 10 jaar met 27,4 procent afgenomen.

Testen
Ghosn verhelderde nogmaals het standpunt van de industrie over emissietests: “Wij onderschrijven ten volle de noodzaak voor het verbeteren van deze tests. Sterker, al jarenlang ondersteunen wij het updaten van de laboratoriumtest voor meten van de uitstoot van schadelijke stoffen en CO2 (WLTP), evenals de aanvullende RDE-praktijktest.”

In oktober stemden de EU-lidstaten in met een taai bereikt compromis over RDE, met testcriteria die voor fabrikanten in zo’n korte tijdspanne uiterst moeilijk te halen zullen zijn. “Onze industrie heeft echter heel hard deze helderheid nodig om voertuigen te kunnen ontwikkelen die in lijn zijn met de nieuwe eisen”, licht Ghosn toe. “We hebben de RDE-test ook nodig om het vertrouwen in de milieuprestaties van nieuwe voertuigen bij consumenten en wetgevers te herstellen.”

Consistent EU-beleid
Dankzij een jaarlijkse R&D-investering van 41,5 miljard euro, zal de auto-industrie doorgaan met het aanpakken van klimaat- en luchtkwaliteitkwesties. “Dat vergt een meer samenhangend Europees beleidskader, waarin de ambitieuze klimaatdoelstellingen beter in overeenstemming worden gebracht met steeds stringentere eisen aan luchtkwaliteit,” tekende Ghosn daarbij aan.

Lucht klaren
ACEA publiceerde, om te helpen schoon schip te maken rond diverse emissiekwesties, haar document ‘Emissions testing: some common misconceptions’ en een Position Paper The COP21 climate chane conference.