Technische briefings over VW-fraude

03-12-2015

De Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu kreeg gisteren in de Tweede Kamer een vrij uitvoerige technische briefing over de fraude bij VW AG en over de huidige Europese typegoedkeuringen in het algemeen.

uitlaat

In deze technische briefing werden diverse vragen gesteld door de Kamerleden, een discussie over het onderwerp heeft niet plaatsgevonden.

Vandaag werden ook vertegenwoordigers van de betrokken brancheorganisaties en de ANWB nader bijgepraat door de RDW.

 

 

Emissies
Bij de briefing in de Tweede Kamer waren leden van VVD, CDA, D66, GroenLinks en SP aanwezig. Inleiders namens CE Delft (PDF), TNO en RDW verschaften de Kamerleden nadere informatie over emissies in het algemeen (over schoon en zuinig en wat het verschil daartussen is), over de huidige en toekomstige testprocedures en over mogelijke en aangetoonde verschillen tussen de typegoedkeuringstests en praktijkmetingen.

Praktijktest
Ook de recente discussie over de aanvullende zogenaamde RDE-testprocedure voor dieselvoertuigen werd besproken. Vooral over dat laatste punt waren nogal wat vragen, omdat de Kamer de verschillen tussen laboratorium en praktijk nog steeds groot acht. Dat onder meer in aanvulling op de rapportages die CE Delft en TNO in 2013 en 2015 publiceerden en die recent nogmaals aan de Kamer werden aangeboden door voormalig staatssecretaris Mansveld.

Branche
In een bijeenkomst in Bunnik heeft de RDW vandaag vertegenwoordigers van de automotive branche en van de ANWB bijgepraat op de actuele (technische) stand van zaken in dit dossier. Beide sessies hadden natuurlijk de nodige overlap. Volgende week wordt waarschijnlijk meer bekend omdat er dan meer informatie beschikbaar komt vanuit de Duitse KBA.

Meer informatie: Jaap Tuinstra