RAI Vereniging ondersteunt streven naar 20 tankstations voor waterstof

03-12-2015

Begin dit jaar startte het Nationaal Waterstof Platform (NWP), dat inmiddels vier werkgroepen heeft om haar doelen na te streven. “Het bestaansrecht van het NWP is via de werkgroepen bijdragen aan de uitrol van ten minste 20 waterstoftankstations in 2020.”

waterstof auto tanken

“Als Nederland zoals beoogd wil kunnen fungeren als één van de ‘launch-markten’ voor brandstofcel-elektrisch rijden in Europa, dan moeten we tussen 2015 en 2020 een samenhangend netwerk van ten minste 20 waterstoftankstations realiseren en daarmee Nederland onderdeel maken van een Europese waterstoftankcorridor.”

Dat zegt Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid en techniek bij RAI Vereniging en 'intermediair' tussen de automobielindustrie en het NWP, in een recent interview met vakblad Smart E-Mobility.

RAI-PTM-H2
Chris is bij dit dossier betrokken als projectmanager waterstof van het deelplatform H2 van het Platform Toekomstbestendige Mobiliteit van RAI Vereniging (RAI-PTM).

Bedrijfswagens en specials
Een van de werkgroepen is die voor “Ontwikkeling trucks, bestelwagens en specials”. Die werkgroep gaat consortia van aanbieders en gebruikers vormen voor de ontwikkeling en beproeving in Nederland van brandstofcel-elektrische aandrijflijnen voor trucks, bestelwagens en specials. De consortia willen het NWP ook benutten als basis voor toegang, betrokkenheid en structurele Nederlandse vertegenwoordiging bij Europese fondsen en gremia voor de ontwikkeling van brandstofcelvoertuigen.

Download
U kunt het volledige interview hier downloaden.

Meer informatie: Chris van Dijk