Kennissesie ACEA en RAI Vereniging voor beleidsmakers

11-12-2015

ACEA en RAI Vereniging presenteerden gistermiddag in een gezamenlijke kennissessie in Den Haag aan beleidsmakers van de ministeries van EZ, IenM en Financiën, de RDW en andere branchepartijen de uitkomsten van twee internationale studies. Daarin veel aandacht voor de belangrijke rol die intelligente transportsystemen (ITS) kunnen spelen, ook bij verdere CO2-reductie.

In opdracht van ACEA is onderzoek gedaan naar de concurrentiekracht van de Europese automobielindustrie en is een studie uitgevoerd naar het potentieel van Intelligente Transport Systemen (ITS) voor de reductie van CO2.

RAI Vereniging voorzitter Steven van Eijck opende samen ACEA secretaris-generaal Erik Jonnaert deze kennissessie voor beleidsmakers.

Integrale aanpak
Jonnaert haakte aan bij het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 en de stevige ambities van ons land bij ITS en zelfrijdende voertuigen. Ook lichtte hij onder meer toe wat ACEA verstaat onder de integrale aanpak, die nodig is om in de komende jaren verdere CO2-reductie te realiseren. Dan gaat het niet alleen om het zuiniger maken van voertuigen, maar ook om slimme inzet van ITS, het verbeteren van infrastructuur of bijvoorbeeld verbeteren van rijgedrag (Het Nieuwe Rijden).

 

ITS
De eerste presentatie (hiernaast als download voor leden) werd verzorgd door Jean-Charles Pandazis, hoofd van de afdeling Efficiency & ElectroMobility van ERTICO-ITS Europe, een partnership van ruim 100 Europese bedrijven en organisaties die actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van Intelligente Transport Systemen

 

Pandazis belichtte uitvoerig de de resultaten van Europese ITS-projecten. Centraal in het ERTICO-onderzoek staat de vraag welk potentieel ITS biedt voor de reductie van CO2 in het wegverkeer. In de studie is gekeken naar zowel de technologie in het voertuig (in car) als ook naar de benodigde technologie voor de (weg)infrastructuur (ex car).

Concurrentiekracht
Vervolgens werd het onderzoek naar de concurrentiekracht van de (Europese) auto-industrie gepresenteerd door dr. Dora Grunwald, director bij FTI Consulting.

Deze studie brengt vooral de factoren in beeld die de concurrentiekracht, positief en negatief, beïnvloeden. Zo wordt ingezoomd op de effecten van de Europese wetgeving rond het reduceren van de CO2-uitstoot door nieuwe auto’s. Een vergelijk wordt ook gemaakt met andere (industriële) sectoren. In de studie wordt tevens duidelijk gemaakt welke effecten Europese wetgeving kan hebben op de huidige directe en indirecte werkgelegenheid.

Discussie
Rond de presentatie was ruimte om met elkaar te van gedachten te wisselen. De discussie werd gemodereerd door Petr Dolejsi, mobility & sustainable transport director van ACEA. Petr had ook een belangrijke rol bij de organisatie van deze meeting. Dank daarvoor!

LC ACEA
Vandaag is RAI Vereniging in Amsterdam ook gastheer voor de Liaison Committee (LC) van ACEA. Dat is de bijeenkomst van vertegenwoordigers van de Europese auto-industrie die eens per kwartaal plaatsvindt. Daarin worden de ontwikkelingen besproken en ervaringen uitgewisseld die van invloed zijn op de sector, zowel op Europees als nationaal niveau.

Meer informatie: Wijnand de Geus

Downloads