Verlanglijstjes fietsers op Meldpunt Fietsersbond

26-11-2015

De Fietsersbond haakt op Sinterklaas in met een Meldpunt. Fietsers kunnen daar hun veiligheidsverlanglijstje indienen. De bond richt zich vooral op slechte infrastructuur en gevaarlijke kruisingen en wegen voor fietsers.

Sinterklaas

Naar schatting hebben 23.000 fietsongevallen per jaar (2011) te maken met gebrekkige of onduidelijke infrastructuur.

Stoeprand
Fietsers kunnen nu zelf helpen om er iets aan te doen. De stoeprand waar men steeds (bijna) onderuit gaat of dat paaltje dat ineens opduikt, kunnen gemeld worden op www.meldpunt.fietsersbond.nl.

Ook goede ideeën om het fietsen in de gemeente veiliger en prettiger te maken, zijn welkom. Melden kan ook met de smartphone met een app voor iPhone en Android.

 

Lokale actie
Met de meldingen van fietsers onderneemt de Fietsersbond actie om het aantal ongevallen te verminderen. Alle meldingen van problemen gaan rechtstreeks naar de gemeenten die het betreft. Lokaal actieve vrijwilligers van de bond zorgen voor extra druk bij gemeenten om iets aan de problemen te doen. Fietsers kunnen ook stemmen op ideeën en meldingen van anderen.