Ondernemerschap centraal bij RAI Verenigingsdag

27-11-2015

Gisteren was de tweede editie van de RAI Verenigingsdag, voor leden van alle afdelingen. Daarbij stond de toekomst van het ondernemerschap centraal, met netwerken op hoog niveau en een keur aan boeiende kennissessies.

Amtrium

De formule van een gezamenlijke RAI Verenigingsdag is vorig jaar prima bevallen. Daarom organiseerden wij voor de tweede maal deze (mid)dag voor leden van alle afdelingen.

Daarbij was er na de centrale opening en de diverse ledenvergaderingen, ruimte voor een plenair inhoudelijk programma en afsluitende borrel.

Clubhuis
Dit was ook de eerste grote ledenbijeenkomst in 'ons' Amtrium, de recentste toevoeging aan RAI Amsterdam waarin de vereniging eerder dit jaar haar intrek nam.

 

Strategische agenda
Steven van Eijck memoreerde in zijn opening dat hij exact een jaar geleden binnenkwam als algemeen voorzitter van RAI Vereniging en zijn verwondering over de veelheid aan onderwerpen die hij als ‘nieuwkomer’ in onze wereld leerde kennen.

“Ik heb me wel eens afgevraagd of die enorme berg zaken ‘waar wij over gaan’, wel matcht met de huidige organisatie en met hoe wij de dingen hier doen? Een toekomstbestendige RAI Vereniging staat of valt met een duidelijke strategische agenda, dat hoef ik een ondernemersclub als de onze niet uit te leggen. Die agenda bestaat naar mijn mening in ieder geval uit de achterban specifiek helpen met de vragen die ze hebben. Dichtbij je leden zijn, waarbij de introductie van platformen zou kunnen helpen. Kijk bijvoorbeeld naar het succesvolle RAI Industry Platform van afdeling Autovak en de Tech-Days die daaruit voort zijn gekomen.”

Thema's
Van Eijck noemde overstijgende thema’s waar RAI Vereniging zich hard voor maakt. Dat zijn maakindustrie, verkeersveiligheid, ITS, innovatie, duurzaamheid en circulaire economie. Verder benadrukte hij het belang om goed te kijken naar onze externe omgeving, naar de overheid (niet alleen landelijk maar zeker ook lokaal en regionaal) en naar onze stakeholders (denk aan de coalitie die we smeedden met ANWB, VNA, Natuur & Milieu en BOVAG). Tot slot onderstreepte hij dat het toekomstbestendig maken van RAI Vereniging alleen mogelijk is met hulp van de leden.

Vervolgens keek Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging, terug op zaken die het afgelopen jaar bijzondere inspanning van de vereniging vergden. Allereerst natuurlijk een serie geslaagde beurzen: Nationale E-bike Testdagen, AutoRAI, Brommobielen collectief op 50Plusbeurs, gezamenlijke stand IAA Frankfurt en de BedrijfsautoRAI. Dan de Tech-Days van het RAI Industry Platform. En uiteraard het proces rond Autobrief 2.

 

Voor 2016 is het Nederlandse voorzitterschap van de EU voor ons van groot belang. Wij organiseren dan bijvoorbeeld een bijeenkomst van de nationale (Europese) zusterassociaties van RAI Vereniging tijdens de informele Transportraad in april in Amsterdam. Met tal van daaraan verbonden activiteiten, zoals de European Truck Platooning Challenge 2016.

Tot besluit schetste De Bruijn hoe toegewerkt wordt naar een ‘toekomstbestendige RAI Vereniging’. De wereld om onze branches heen verandert immers snel en wat leden van hun belangenbehartiger verwachten ontwikkelt zich ook door de jaren. Met inachtneming van de herijkte strategische agenda kijken we in 2016 hoe we de organisatie kunnen matchen met de strategie.

Inspirerende kennissessies
In het plenaire programma verzorgden acht interessante sprekers kennissessies waarop de deelnemers konden intekenen. Overkoepelend thema was ‘de toekomst van het ondernemerschap’.

 

Aan de orde kwamen bijvoorbeeld de kansen voor de maakindustrie, hoe je je kansen bij aanbestedingen vergroot, de toekomst van het winkelen, hoe je een stad geschikt maakt voor alle soorten verkeer, nieuwe ‘smart’ mobiliteitsconcepten en de vraag of zelfsturende en rijdende auto’s droom of werkelijkheid zijn. Een complete line-up van sprekers en onderwerpen, kunt u hier teruglezen.