Update RAI-Platform Toekomstbestendige Mobiliteit

25-11-2015

In 2014 heeft RAI Vereniging het RAI-Platform Toekomstbestendige Mobiliteit (RAI-PTM) opgericht. In het afgelopen jaar is veel gebeurd; tijd dus voor schets van de actuele stand van zaken.

RAI-PTM is de werkorganisatie die concrete invulling geeft aan de langetermijn-missie van RAI Vereniging, namelijk ‘het stimuleren van de ontwikkeling van toekomstbestendige mobiliteit in Nederland.’

Zij doet dat door het pad te effenen voor doorbraaktechnologieën die een bijdrage kunnen leveren aan toekomstbestendige mobiliteit, het hierover informeren van aangesloten ondernemers en het verbinden van relevante partijen die actief zijn in toekomstbestendige mobiliteit. Dat kunnen uiteraard ook partijen zijn buiten de ledenkring van RAI Vereniging.

Activiteiten
RAI-PTM heeft tal van activiteiten opgepakt. Zoals themabijeenkomsten rond ‘Intelligente Transportsystemen ITS’ en ‘Elektrisch rijden’, was RAI-PTM prominent aanwezig op AutoRAI 2015, heeft zij tijdens Ecomobiel 2014 een informerend congres georganiseerd en speelde zij een belangrijke rol bij de totstandkoming van de zogenaamde ‘Brandstofvisie’ en de hieraan gekoppelde ‘actieagenda’.

Herijking
De ervaring heeft geleerd dat de organisatie, inrichting en inbedding van RAI-PTM op een aantal punten wat scherper gedefinieerd kon worden; wat inmiddels is gedaan.

RAI-PTM kent nu diverse ‘deelplatforms’. Dat zijn ‘Rijden op biogas/biobrandstoffen’, ‘Rijden op elektriciteit’, ‘Rijden op waterstof’ en ‘Intelligente Transportsystemen (ITS) en slimme mobiliteit’. Elk met een eigen, inhoudelijk verantwoordelijke, dossierhouder.

Michel van Lindert (m.v.lindert@raivereniging.nl) is aangezocht als manager RAI-PTM. Hij is onder meer verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan, de rapportage en communicatie over RAI-PTM-activiteiten en het initiëren van nieuwe dossiers. Van Lindert is geen onbekende, want hij werkte recent al voor onze afdeling Duurzaamheid en Techniek en was eerder onder meer werkzaam voor IvDM.