Onderzoek ‘Jongeren en mobiliteit’: inzicht in de toekomstige gebruikers

19-11-2015

Jongeren 'erven' straks de mobiliteitskeuzen van nu. Wie nu infrastructuur plant en mobiliteitsystemen strategisch wil vernieuwen kijkt vooruit naar toekomstig generaties. Hoe denken zij en hoe betrek je ze dus bij hun eigen toekomst? Goudappel Coffeng en Youngworks deden er onderzoek naar.

Youngworks en Goudappel Coffeng onderzochten voor achttien geïnteresseerde overheidspartijen het jongerenperspectief op mobiliteit.

Het doel was drieledig:

(1) verkennen welke waarden en motivaties jongeren hebben met betrekking tot mobiliteit;
(2) Inzicht krijgen in het mobiliteitsgedrag van verschillende typen jongeren (segmenten);
(3) op zoek gaan naar aanknopingspunten voor het activeren van jongeren ten behoeve van beleid of concrete interventies.

 

In het kwalitatieve deel van het onderzoek werden diepte-interviews met 40 jongeren van verschillende leeftijden (12-24 jaar) afgenomen. Daarnaast brachten zij in kaart gebracht wat er nu al in literatuur en bij experts bekend is over jongeren in het algemeen en hun kijk op mobiliteit in het bijzonder.

Het kwantitatieve deel is uitgevoerd met onder andere het MobiliteitsPanel Nederland. Het resultaat van deze inzichten was onder meer een segmentatie in 5 type jongeren als aangrijpingspunten voor beleid.

Kennissessie RAI Verenigingsdag
Onderzoeker Thomas Straatemeier van Goudappel Coffeng verzorgt op 25 november tijdens de RAI Verenigingsdag de kennissessie 'Hoezo Anders?', waarin zeker elementen uit dit onderzoek aan bod komen.

“Dé jongere bestaat niet! Dat wisten we natuurlijk al, maar tot op heden doen beleidsmakers –noodgedwongen– wel net alsof. Dankzij ons onderzoek weten we nu uit welke segmenten deze zeer relevante bevolkingsgroep bestaat, hoe zij zich willen verplaatsen en hoe dat gedrag is te beïnvloeden. Dat maakt gerichter beleid mogelijk. Dat is hard nodig.”, aldus Straatemeier.

De auto heeft helemaal niet afgedaan
Eén van de mythes waar het onderzoek mee afrekent is de gedachte dat de hedendaagse jongere minder auto-minded zou zijn. Joris Schuurman, één van de onderzoekers bij Youngworks: “Het klopt dat het autogebruik onder jongeren achterblijft. Dat is echter eerder een praktische keuze (langer thuis wonen, uitstel van aanschaf) dan een wezenlijk andere voorkeur dan hun ouders. Aan de andere kant is er ook – anders dan vroeger - een groep die uit ideologische redenen liever met fiets, openbaar vervoer en een deelauto reist. De kracht van ons onderzoek is dat wij deze groep (de ‘onafhankelijke idealisten’ in onze segmentatie) maat en getal kunnen geven. Wij schatten dat circa 11% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar tot deze doelgroep behoort. Ze wonen met name in een stad. Andere segmenten zijn de ‘behoedzame soloreiziger’, de ‘onbevangen verkeersdeelnemer’, de ‘pragmatische beweger’ en de ‘statusgerichte levensgenieter’.

Meer highlights uit het onderzoek vindt u hier.

Download
U kunt het onderzoeksrapport hier downloaden (PDF).