Fietsersbond: actie voor meer fietsveiligheid

19-11-2015

Het aantal ernstig gewonden in het verkeer is in 2014 flink toegenomen. Dat schrijft de SWOV in een brief aan minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. De Fietsersbond is bezorgd over deze toename en roept de minister op om passende maatregelen te nemen.

Saskia Kluit directeur Fietsersbond

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) constateert dat 70% van de Nederlandse gemeenten fietsveiligheid in het beleid heeft opgenomen of gaat opnemen, maar dat daar nog te weinig concreet van te zien is op straat.

De Fietsersbond deelt die conclusie en wil dat gemeenten en minister nu hun verantwoordelijkheid nemen om fietsen veiliger te maken.

Onacceptabel
Directeur Saskia Kluit is stellig: “De tijd van praten is voorbij. De Beleidsimpuls Verkeersveiligheid is nu drie jaar oud en dus zou je zo langzamerhand wat meer resultaten moeten zien, maar de cijfers van de SWOV laten zien dat dat nog niet voldoende het geval is, en dat is onacceptabel.”

Maatregelen
Hoewel gewonden in het verkeer een groot probleem zijn, is het volgens de Fietsersbond niet de enige maatstaf waar je het beleid op moet richten. In april van dit jaar publiceerde de Fietsersbond zijn nieuwe visie op het gebied van verkeersgezondheid. Hierin staan onder meer de volgende maatregelen:

  • Meer 30km/uur-straten en altijd gescheiden fietsinfrastructuur op 50km/uur-wegen.
  • Veiligere auto’s voor voetgangers en fietsers door toepassing van fietsersairbags aan de buitenkant en Intelligente Snelheids Assistentie (ISA). Deze techniek zorgt ervoor dat auto’s zich automatisch aanpassen aan de geldende maximumsnelheid.
  • Betere infrastructuur die conflictsituaties tussen verschillende type voertuigen voorkomt en waar vergevingsgezinde principes toegepast worden. Goed onderhoud is nodig om deze infrastructuur op peil te houden. Op plekken waar het nodig is moet er meer ruimte komen voor de fiets.
  • Specifieke aandacht voor ouderen. Deze groep blijft steeds langer fietsen, maar is ook brozer als er iets met hen gebeurt. Investeringen in educatie, innovatie en speciale infrastructuur kunnen de kans op ongevallen verminderen.

 

Ook wil de Fietsersbond dat gemeenten direct beginnen met het stimuleren van fietsen en wandelen omdat meer bewegen goed is voor de volksgezondheid. Daarnaast neemt in gebieden waar veel fietsers zijn het aantal ongevallen af. Dit heet ‘safety by numbers’ en is de meest effectieve verkeersveiligheidsmaatregel die er is.