Bijeenkomst Onderwijs over PPS in Stichting Mobiliteitsleren

19-11-2015

Onderwijs- en branchepartners, zoals RAI Vereniging, BOVAG en de scholen in de mobiliteitsbranche zijn een landelijke publiek-private samenwerking (PPS) gestart in de Stichting Mobiliteitsleren (SML). Wij nodigen de trainingsmanagers van de leden van afdeling Auto's uit voor een vervolgbijeenkomst hierover op 30 november.

leerlingen

De partners in de PPS ontwikkelen samen producten en diensten om te komen tot mobiliteitsonderwijs dat beter aansluit op de behoeften van het bedrijfsleven.

Onder meer wordt een landelijk platform gecreëerd waar auto-fabrikanten en -importeurs hun technische informatie kunnen delen met het onderwijs. Dit vergroot de actualiteit in de opleiding en heeft een aanzuigende werking op de opleidingen.

 

Ondersteuning overheid
Om dit tot stand te brengen is subsidie aangevraagd bij het Regionaal investeringsfonds mbo, met als doel een betere aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Uit dat fonds is ook aan de PPS in de mobiliteitsbranche een zeer substantiële subsidie toegezegd.

Partners
Partners in de publiek-private samenwerking zijn: Graafschap College als aanvragend ROC, Stichting MobiliteitsLeren, BOVAG, RAI Vereniging, FOCWA, de scholen in de mobiliteitsbranche, Innovam, VOC, OOC en OOMT. Ook uitgeverijen, vmbo- en hbo-onderwijs zijn belangrijke gesprekspartners.

Draagvlak
In de bijeenkomst van het Merkoverleg Onderwijs (MO) op 12 december 2014 spraken de aanwezige trainingsmanagers een eerste commitment voor deze PPS uit. Dat gaf voldoende input en draagvlak om verder te gaan; het afgelopen jaar is er dan ook veel werk verricht. De leden van het MO waren gedurende het afgelopen jaar positief over de voortgang. Deze zomer zijn tevens een aantal andere importeurs bezocht en geïnformeerd. Ook zij reageerden enthousiast. Nu is de tijd aangebroken om de samenwerking verder vorm te geven

Vervolgbijeenkomst
Daarom organiseren wij een vervolgbijeenkomst, waarin voortgang, doelen en verdere stappen aan bod komen.

Datum: maandag 30 november 2015
Tijdstip: 13.00 – 15.00
Locatie: RAI Vereniging te Amsterdam

Voorafgaande aan deze bijeenkomst vindt een verkorte versie van het reeds geplande Merkoverleg Onderwijs plaats. Van 12.00-12.45, eveneens bij RAI Vereniging.

Voor meer informatie of om als deelnemer aan te melden kunt u contact opnemen met Chris van Dijk, Beleidsmedewerker Duurzaamheid en Onderwijs & Ontwikkeling.