Elektrische voertuigen en de LaagspanningRichtlijn

18-11-2015

De LaagspanningsRichtlijn gaat over ‘elektrisch materiaal’; de vraag doet zich voor of ook de elektrische componenten van elektrische voertuigen en hybrides daar dan onder vallen?

elektrische auto

De LaagspanningRichtlijn bestaat al geruime tijd; eerst als 73/23, later als 2006/95, en vorig jaar is de nieuwste versie gepubliceerd als 2014/35.

De Richtlijn is van toepassing op elektrisch materiaal binnen bepaalde spanningsgrenzen, maar – vreemd genoeg – wordt geen nadere definitie gegeven van wat elektrisch materiaal precies is.

In bijlage II van de Richtlijn staat een lijst van materiaal en verschijnselen die niet onder de Richtlijn vallen; elektrische voertuigen staan daar niet bij. Dat leidde tot de vraag of elektrische componenten in EV’s en hybrides onder de LaagspanningsRichtlijn vallen?

Voertuigen vallen onder de ETG, en er is Reglement 100 voor elektrische voertuigen. Dan lijkt het niet logisch dat ze ook onder de LaagspanningsRichtlijn vallen. Vraag is dan altijd waar dat dan geregeld is? Het is niet als zodanig in de ETG en R100 te vinden.

Het antwoord staat in een document van de EU met de naam ‘Legal Framework for the placing on the market of electric vehicles and related equipment’ (uit 2010). Daarin komt ook aan de orde of EV’s onder de LaagspanningsRichtlijn vallen. Het antwoord is nee (maar opladers wel), met de kanttekening dat het is niet expliciet geregeld is, maar het is een conclusie/aanbeveling op basis van interpretaties e.d.

Dat ‘Legal Framework’ kunt u hiernaast downloaden. Het document is ook te vinden op de website van de EU over de LVD.

Meer informatie: Kees Pereboom