Landelijke aanpak fietsdiefstal succesvol

16-11-2015

Het aantal gestolen fietsen laat sinds 2007 een dalende trend zien. Dat is mede te danken aan de landelijke aanpak fietsdiefstal, waarbij verschillende partijen uit de publiek-private sector, waaronder RAI Vereniging, nauw samenwerken.

fietsenstalling

Iemand die zich op dit gebied bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt is Roel Veenstra van Politie Haaglanden. Deze ‘crimefighter fiets-bromfietsdiefstal’ ontving hiervoor afgelopen maand de AVc Ster van de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

AVc benoemt elk jaar een ‘Ster van AVc’. Dat is iemand die het bijzonder is opgevallen vanwege zijn of haar inzet, betrokkenheid, vernieuwende wijze van denken en wil tot samenwerking bij de aanpak van voertuigcriminaliteit.

AVc-directeur Titus Visser (rechts op foto) complimenteerde Veenstra met lovende woorden uit het juryrapport: “een teamplayer en no-nonsense politieman die zich al jaren inzet voor het tegengaan van fiets- en bromfietsdiefstal. Roel is zo langzamerhand de schrik geworden van tweewieler-criminelen omdat hij precies weet wat er speelt in dat wereldje. Als beheerder van de landelijke pool van honderden lokfietsen levert hij een belangrijke bijdrage aan de strijd tegen fietsendieven.”

Lokfietsen effectief
Volgens Visser is de inzet van lokfietsen een effectieve manier om fietsdiefstal te bestrijden. Wel merkt hij daarbij op dat dit soms nog wel eens ongecoördineerd gebeurt. “AVC zorgt er voor dat lokfietsen gestructureerd en gecoördineerd worden ingezet. Met veel dank aan Roel Veenstra die hiervoor verantwoordelijk is.”

Visser wijst er op dat de landelijke aanpak van fietsdiefstal tot nu toe redelijk succesvol is geweest. “Vanwege de lage aangiftebereidheid ontbreken harde cijfers weliswaar, maar mede op basis van CBS-cijfers kun je wel stellen dat tussen 2007 en 2012 sprake was van een dalende trend.”

Op dit moment stagneert de afname van fietsdiefstal echter enigszins. Dat heeft, zegt de AVc-directeur, vooral te maken met de groeiende populariteit van de e-bike. “Dat is voor het dievengilde een interessant object. Ook verzekeringstechnisch levert dit een grotere schadepost op. Voor AVc reden om de inspanningen op dit gebied nog meer te intensiveren.”

RAI Vereniging is al vele jaren actief deelnemer aan de Aanpak Fietsdiefstal.