Commissie zware bedrijfswagens bijeen op 18 november

12-11-2015

De commissie zware bedrijfswagens van afdeling Auto’s vergadert op woensdag 18 november (10.00-12.00 uur) bij Scania Benelux in Breda.

vrachtwagen

Op de agenda staat de ‘European Truck Platooning Challenge’. In het kader van het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 is Nederland druk doende om de mogelijkheden voor platooning trucks op de agenda van de EU-ministerraad te zetten.

De Challenge zal uiteindelijk in april in Nederland eindigen. Dirk-Jan de Bruijn, de verantwoordelijk programmadirecteur van Rijkswaterstaat, geeft er nadere informatie over.

Ook is er aandacht voor de bestuurlijke herijking van de afdeling Auto’s. Voor deze commissie is uiteraard met name de positie van de zware bedrijfswagenleden binnen RAI Vereniging van belang.

Tot slot wordt teruggekeken op de afgelopen BedrijfsautoRAI 2015.

Meer informatie: Wijnand de Geus