Werkgroep aan de slag voor stimuleren particuliere EV-markt

11-11-2015

Vorige maand gaf de Tweede Kamer met het aannemen van de motie Groot aan het Kabinet de opdracht om met een plan te komen voor het stimuleren van elektrisch rijden door particulieren.

Opel Ampera

PvdA-Kamerlid Ed Groot vroeg met zijn motie ook om daarvoor de samenwerking te zoeken met branche- en consumentenorganisaties.

Deze week kwam voor de eerst keer op uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken een werkgroep bijeen om te verkennen welke onderwerpen daarbij aan de orde zijn. Daarin zitten RAI Vereniging, BOVAG, ANWB, VNA, DOET, RVO, Vereniging Elektrische Rijders (VER), Natuur & Milieu, D-Incert en de ministeries van IenM (RWS) en EZ.

TCO
De werkgroep inventariseert de belangrijkste topics bij het stimuleren van de aanschaf van elektrische voertuigen (FEV’s en PHEV’s) door particulieren. Dat zijn bijvoorbeeld: toegang tot voldoende, billijk geprijsde laadinfrastructuur (kunnen minder vaak op werk laden) en consumentenvoorlichting over dit voor hen nieuwe product. Bij dat laatste is bijvoorbeeld het wegnemen van onzekerheid over levensduur/kwaliteit van het accupakket van belang.

Een belangrijke rol ziet de werkgroep ook voor het aanreiken van een realistische kostenberekening voor gebruikte voertuigen. De zakelijke markt hanteert daarvoor de TCO-benadering (total cost of ownership), wat voor veel particulieren een onbekende wereld is. De werkgroep gaat kijken hoe deze kostenberekening ook voor particuliere autobezitters bruikbaar kan zijn.

Wordt vervolgd, want de volgende meetings van de werkgroep zijn gepland. Het Kabinet moet immers, conform de motie, nog dit jaar met een plan komen.

Meer informatie: Cees Boutens