KiM-rapport over autonoom rijden

29-10-2015

Onlangs is het KiM-rapport “Chauffeurs aan het stuur? Zelfrijdende voertuigen en het verkeer en vervoersysteem van de toekomst” verschenen.

KiM_autonoomrijden

Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) beschrijft in zijn rapport vier scenario’s voor een toekomstig verkeer- en vervoersysteem met zelfrijdende auto’s.

Deze beelden verschillen van elkaar op het vlak van techniek en acceptatie (ofwel: hoe ‘automatisch’ wordt de zelfrijdende auto?) en in de mate waarin consumenten willen delen (van autobezit en van ritten).

Een belangwekkend citaat uit het rapport: “Zelfrijdende auto’s kunnen leiden tot meer – en dus tot een grotere vraag naar – mobiliteit. Hoe groot de extra vraag is, hangt vooral af van welke taken de zelfrijdende auto kan overnemen, op welke wegen dit kan en in hoeverre mensen ook bereid zijn het stuur volledig uit handen te geven” (pagina’s 35-36). Daarbij ook een tabel met verwachte impact op autoverkeer, fabrikanten en dealers.

Meer over zelfrijdende en autonome voertuigen vindt u ook in ons Dossier ITS en Slimme Mobiliteit.

Gerelateerde dossiers