RVO verdiept zich op BedrijfsautoRAI in koeltransport

23-10-2015

Koeltransport kent veel verschillende toepassingen, technologische oplossingen en maatvoering en daarmee variabelen. RVO stimuleert duurzaam koeltransport met subsidie. Maar hoe doe je dit met zo veel variabelen?

koeltransport

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft RAI Vereniging gevraagd om haar voorstellen voor de MIA/Vamil 2016 voor koeltransport te toetsen op relevantie bij onze leden.

Met de MIA/Vamil, voluit Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investering (Vamil), wil het Ministerie van Infrastructuur en Milieu ondernemers aanmoedigen tot milieuvriendelijke en dus duurzamere investeringen.

Ook is er de Energie-Investeringsaftrek (EIA), een stimuleringsmaatregel specifiek gericht op een lager energiegebruik, maar deze valt buiten het bestek van dit artikel.

Veel variabelen
Koeltransport is er in vele maten en methoden. Zomaar een greep uit de vele variabelen: Wat is de invloed van de gehele koudeketen van een onderneming? Welke koudemiddel kan en wordt toegepast? Welke technieken zijn er voor de energievoorziening van de koelmotor? En wat vraagt dit van het gedrag van een chauffeur? Hoeveel deuropeningen zijn er per dag en hoe lang duren deze?

RVO wil sturen op verduurzaming van het koeltransport. Er bestaat echter geen KoelKeurmerk, zoals voor geluid wel bestaat met het PIEK-Keur en QuietTruck. Evenmin is er één meetlat die al deze variabelen omvat om tot een zo technologieneutraal mogelijke subsidiemaatregel te komen. RVO heeft daarom RAI Vereniging gevraagd mee te denken over de relevantie van hun nieuwe regelingen.

Laag GWP en duurzaam energiegebruik
RVO spitst zich toe op een tweetal variabelen. De eerste is het gebruik van zo duurzaam mogelijk koudemiddel. Er is gekeken naar de haalbaarheid van een zo laag mogelijk Global Warming Potential (GWP) van koudemiddel in combinatie met het gereed zijn voor de markttoepassing in 2016. Het reduceren van lekkage van koudemiddel, zoals beschreven in de EU-Verordening 517/2014, heeft ook de aandacht van RVO.

De tweede focus ligt op de wijze van energieopwekking voor de koelmotor. Verschillende technieken zijn in kaart gebracht en daarbij is onderscheid aangebracht in de mate van duurzaamheid. RVO heeft een voorkeur voor energie afkomstig uit remenergie (dynamo op een as of naaf), zonne-energie en accupakketten. Met deze twee focusgebieden hoopt RVO een voor de markt zo gunstig en toepasbaar mogelijke regeling te komen.

Rondleiding BedrijfsautoRAI
De deadline bij RVO voor de teksten van de MIA/Vamil 2016-regelingen nadert. Om de concepten aan een laatste toets te onderwerpen, organiseerde RAI Vereniging voor RVO een rondleiding over de BedrijfsAutoRAI 2015. Een uitgelezen kans immers om de innovaties van verschillende fabrikanten en carrossiebouwers van koeltransportoplossingen onder één dak te zien.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk.