GT Commissie Duurzaamheid en Techniek op 4 november

23-10-2015

De Commissie Duurzaamheid en Techniek van afdeling Gemotoriseerde Tweewielers komt op 4 november bijeen bij RAI Vereniging in Amsterdam.

xenon verlichting

Aan de orde komen in ieder geval de volgende onderwerpen:

  • Nieuwe voertuigeisen en het vervallen van Europese typegoedkeuringen per 1-1-2016;
  • De nieuwe restantvoorraadregeling per 1-1-2016;
  • Uitkomst directie-overleg tussen RDW en RAI Vereniging;
  • Brief aan Tweede Kamer van staatssecretaris Mansveld in antwoord op vragen van het lid Dik-Faber;
  • Stand van zaken RDW project aanvraag kenteken o.b.v. het CVO.

 

Uw inbreng

Als u de commissie een keer wilt bijwonen of als u een ander agendapunt heeft dat u graag besproken wilt hebben, dan horen wij dat graag. U kunt zich hiervoor tot 2 november aanmelden met een mail aan ondergetekende.

Meer informatie: Eugène Moerkerk