Antwoord op kamervragen luchtvervuiling door scooters

23-10-2015

De vragen over de aanpak van luchtvervuiling door scooters die het Tweedekamerlid Carla Dik-Faber (CU) vorige maand stelde, zijn inmiddels door staatssecretaris Mansveld beantwoord.

Mansveld

Wij informeerden u eerder over deze vragen met ons nieuwsbericht van 25 september.

Uit de uitvoerige antwoorden daarop door staatssecretaris Wilma Mansveld van IenM belichten wij er één (vraag/antwoord 3) in het bijzonder.

 

 

 

Dik-Faber:
Klopt het dat de Euro 4 norm alleen voor nieuwe modellen geldt en dat een oud model dat niet aan deze norm voldoet dus in productie kan blijven? Zo ja, wanneer wordt naar verwachting de laatste tweetakt scooter verkocht? Ziet u mogelijkheden om dit binnen Europa aan te scherpen zodat deze verouderde modellen vanaf de ingangsdatum van Euro 4 niet meer worden geproduceerd?

Mansveld:
Voertuigen die zijn typegekeurd volgens de Euro 2 en Euro 3 voorschriften mogen nog tot 1 januari 2018 in Nederland worden geregistreerd. Dat betekent dus dat, aangenomen dat de introductie van Euro 4 zoals algemeen verwacht het einde betekent van tweetakt, vanaf 1 januari 2018 geen tweetakt scooters meer worden toegelaten tot het verkeer. Voor zover het om handelsvoorraad gaat, kunnen lidstaten toestaan dat aantoonbaar voor die datum geproduceerde voertuigen nog wat langer worden geregistreerd. In overleg met de RDW wordt bezien of het mogelijk is voor Nederland van die laatste mogelijkheid geen gebruik te maken, en de registratie van voertuigen die niet aan de Euro 4 eisen voldoen op een zo vroeg mogelijk moment als de Europese wetgeving toestaat te beëindigen.

Commissie D&T
Dit onderwerp komt nader aan de orde in de vergadering van onze GT Commissie Duurzaamheid & Techniek op 4 november a.s.

Meer informatie: Gemma Warmerdam