RAI Vereniging toegetreden tot besturen SML en STEM

22-10-2015

Om onderwijs en mobiliteitsbranche nog dichter bij elkaar te brengen, is RAI Vereniging toegetreden tot de besturen van Stichting Mobiliteitsleren (SML) en van Stichting Examencommissie Mobiliteitsbranche (STEM). De samenwerking tussen importeurs en onderwijs is daarmee verder versterkt.

leerlingen

Medio 2015 is een publiek-private samenwerking (PPS) voor excellent onderwijs gestart.

Deze PPS is geïnitieerd door SML in samenwerking met diverse onderwijs- en branchepartners, zoals, RAI Vereniging, BOVAG en de scholen in de mobiliteitsbranche. Doel van de samenwerking is om onderwijsprogramma’s te bouwen en relevante leermaterialen te creëren.

Dit leidt tot voordeel voor alle partijen: scholen krijgen toegang tot up-to-date materialen vanuit de branche en worden gefaciliteerd met onderwijsprogramma’s. De bedrijven spreken centraal met alle scholen, in plaats van met individuele mbo’s. Deze PPS wordt voor vier jaar ondersteund door het Regionaal investeringsfonds mbo.

Momenteel werkt SML het plan van aanpak uit tot een gefaseerd projectplan. De doelstelling is, mede aan de hand van technische basisinformatie van importeurs en fabrikanten, te komen tot onderwijsprogramma’s en les- en leermiddelen. De planning is om voor het curriculum van 2016-2017 al nieuwe les-en leermiddelen gereed te hebben.

Toetreding besturen
Daarvoor moet veel werk worden verzet en een groot aantal beslissingen genomen. Een logisch gevolg is de recente toetreding van RAI Vereniging, in de persoon van Chris van Dijk, tot de besturen van SML en tevens van STEM.

STEM
Stichting Examencommissie Mobiliteitsbranche (STEM) is de standaard voor goede examens voor de mobiliteitsbranche. Het is van onderwijs en bedrijfsleven en maakt examens die gedragen worden door alle partners. STEM heeft tot doel om de kwaliteit van het toekomstig personeel te borgen door een goede, realistische meetlat te stellen in de examinering.

Merkoverleg Onderwijs
Input van importeurs is cruciaal voor het slagen van de PPS met SML. In het Merkoverleg Onderwijs wordt de voortgang van SML besproken met de trainingsmanagers van de importeurs. Destijds hebben zij al een informeel commitment afgegeven richting SML. Een aantal andere importeurs is deze zomer bezocht en zij gaven eveneens een eerste commitment.

Breed overleg
In de tussentijd is er veel gebeurd. Om u allen te informeren zal er aansluitend op het aankomende Merkoverleg Onderwijs op 30 november een breed overleg plaatsvinden voor alle trainingsmanagers. Hiervoor ontvangen zij nog een uitnodiging.

Door in gezamenlijkheid onderwijs te verbeteren en te borgen werkt RAI Vereniging verder aan het toekomstbestendig maken de mobiliteitsbranche.

Notitie
Bovenstaande is afgestemd met het Dagelijks Bestuur van afdeling Auto’s. Een notitie Onderwijs en Training is in het DB van september jl. goedgekeurd. Deze notitie kunnen leden hiernaast downloaden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk.