Vult u ook onze Omgevingsmonitor in?

15-10-2015

In het voorjaar heeft ook u als GT-lid waarschijnlijk een bijdrage geleverd aan het ontwikkelen van onze toekomstscenario’s voor de GT-retail in 2020 door uw visie met ons te delen. Daarvoor nogmaals hartelijk dank!

scenario GT

Inmiddels zijn de toekomstscenario's gereed. Het zijn vier verschillende verhalen geworden die beschrijven hoe de retail er in de toekomst uit kan zien.

De scenario’s zijn bedoeld om te inspireren en nieuwe kansen aan te dragen voor uw onderneming.

Omgevingsmonitor
Graag delen wij die scenario's met u. Ook willen we vragen om onze Omgevingsmonitor in te vullen, een lijst met vragen die helpt de waarschijnlijkheid van de scenario's te volgen.

Invullen vergt zo’n 10 minuten van uw tijd. Daarna kunt u ook zien hoe de totale groep leden de waarschijnlijkheid van elk scenario inschat.

Op deze link kunt u de omgevingsmonitor invullen en de scenario's bekijken.

Meer informatie: Gemma Warmerdam