BMW, Honda en Yamaha samen in ITS voor veiligheid motorfiets

15-10-2015

BMW Motorrad, Honda Motor en Yamaha Motor gaan samenwerken om de ontwikkeling van veiligheidssystemen voor motorfietsen te versnellen en de daadwerkelijke toepassing ervan te stimuleren.

slimme mobiliteit ITS

Dat maakten zij onlangs in Bordeaux bekend tijdens het ITS World Congress voor intelligente transportsystemen en -diensten.

Coöperatieve Intelligente Transport Systemen vereisen een verregaande mate van ICT-integratie bij vervoersinfrastructuur, voertuigen en gebruikers.

Rond 2020 worden dergelijke systemen ingevoerd, maakte vorig jaar ACEM bekend in een intentieverklaring.

Maar om dit proces te versnellen, gaan de drie fabrikanten nu al intensiever samenwerken, vooral gericht op veiligheid. Ook werken ze aan de oprichting van het Connected Motorcycle Consortium en moedigen zij andere motorfietsfabrikanten aan om mee te doen.

 

Foto: Samenwerking tussen BMW, Honda en Yamaha: (vlnr) Karl Viktor Schaller van BMW Motorrad, Tetsuo Suzuki (Honda Motor) en Takaaki Kimura van Yamaha Motor. 

Zowel BMW als Honda en Yamaha hebben in verschillende Europese tests al ervaring opgedaan met C-ITS-technologie. "Onze bedrijven zijn al actieve leden van de Car2Car Communication Consortium", zegt Takaaki Kimura, general manager van het Technology Center. "Daarin werken we met auto- en vrachtwagenfabrikanten, beleidsmakers en andere belanghebbenden aan gemeenschappelijke specificaties en normen. We beseffen dat de specifieke eisen van motorfietsen buiten het bestek van het Car2Car-consortium vallen. De volgende logische stap is een samenwerking die uitsluitend gewijd is aan de uitdagingen met betrekking tot gemotoriseerde tweewielers." 

Vertaalslag
ITS-systemen die zijn ontworpen voor auto's zijn niet niet direct toepasbaar op motorfietsen. Door beperkte ruimte en gewicht moeten elektronische systemen kleiner zijn en bestand tegen water, stof en trillingen. Omdat motorfietsen in rijdynamiek verschillen van auto's moet ook de ontwikkeling van software en algoritmen voldoen aan speciale eisen.

Glad
Tegelijkertijd is juist voor gemotoriseerde tweewielers met ITS-toepassingen enorme veiligheidswinst te behalen. Denk aan waarschuwing vanuit het ABS van een voorganger voor glad wegdek en aan ‘gezien’ worden door andere voertuigen (waarvan de chauffeur de motorfiets niet had opgemerkt).

SIMS
In Nederland is de Stichting SIMS (Standaardisatie- en Informatiebeleid voor de Mobiliteitssector) verantwoordelijk voor de integratie van de verschillende Intelligente Transport Systemen (ITS) die slimme mobiliteit mogelijk moeten maken. SIMS, onderdeel van RAI Vereniging, is in het bijzonder actief op het gebied van de data en informatie met betrekking tot ITS.

SIMS ziet, bij monde van directeur Leo Bingen, goede mogelijkheden voor coöperatieve ITS-functies bij gemotoriseerde tweewielers. “ITS gaat interessante nieuwe mogelijkheden bieden voor gemotoriseerde tweewielers. Dit zal gepaard gaan met veel (nieuwe) data en informatie. Het is van belang dat de sector zich tijdig beraadt op deze mogelijkheden en hoe men met de data en informatie om wil gaan.”

Zie ook ons dossier ITS en Slimme Mobiliteit en voor meer, Engelstalige, informatie hierover inclusief beeldmateriaal ook: http://blog.motorcycle.com/2015/10/06/motorcycle-news/bmw-honda-and-yamaha-cooperate-on-bike-to-bike-communications/

 

Gerelateerde dossiers