EU ondersteunt ‘urban mobility’

09-10-2015

De Europese Unie wil steden financieel ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om hun stedelijke bereikbaarheid te optimaliseren.

Europese commissie

Op de site van de Europese Commissie vindt u een overzicht van de financieringsmogelijkheden die de EU biedt richting steden die willen investeren in het faciliteren van ‘urban mobility’.

Met name grote steden komen meer en meer tot het besef dat voor het toegankelijk houden en voor de leefbaarheid gezocht moet worden naar nieuwe vormen van vervoer, naast de auto.

 

Slimme stedelijke vervoermiddelen
Daar komen slimme vervoermiddelen, zoals (gemotoriseerde) tweewielers en bijvoorbeeld light electric vehicles (LEV) steeds nadrukkelijker in beeld. De EU wil dit ondersteunen door steden die in deze ontwikkelingen willen investeren daarbij financieel te ondersteunen.

Ook RAI Vereniging heeft regelmatig overleg met steden en maatschappelijke organisaties om te bespreken welke mogelijkheden er zijn bij het werken aan toekomstbestendige, slimme stedelijke mobiliteit.

Meer informatie: Cees Boutens