Terugblik bijeenkomst Nationaal Waterstof Platform 1 oktober

08-10-2015

Voor het versnellen van de marktontwikkeling voor rijden-op-waterstof is in opdracht van het Ministerie van IenM het Nationaal Waterstof Platform (NWP) opgericht. Vorige week donderdag 1 oktober kwamen de werkgroepen en het dagelijks bestuur (DB) van het NWP weer bijeen.

waterstof auto tanken
Terugblik

Importeurs die zich willen richten op rijden-op-waterstof worden door RAI Vereniging vertegenwoordigd in ‘Werkgroep 2: infrastructuur & Mobiliteit’ en in het DB van het Nationaal Waterstofplatform NWP.

Goed nieuws voor waterstof is dat er tussen het NWP met de Directeur-Generaal IenM Chris Kuijpers en met DG van Economische Zaken Mark Dierikx een positief gesprek heeft plaatsgevonden.

De DG’s omarmen waterstof als één van de sporen uit de SER Brandstofvisie en willen snel met het NWP toewerken naar een Green Deal Waterstof. Het NWP schrijft momenteel aan een concepttekst voor deze Green Deal.

Duitsland
Meer goed nieuws betreft nauwere samenwerking tussen het NWP en H2mobility Deutschland. Duitsland is verder gevorderd met de marktontwikkeling van rijden-op-waterstof. Daarom is samenwerking interessant en past ook in het kader van Europese afspraken over samenwerking voor H2. Ten derde is er goed nieuws voor waterstof waar het Shell betreft. De businesscase voor waterstof begint zich beter te ontwikkelen. Daarom wil Shell ook wil buiten Duitsland, onder andere in de Benelux gaan investeren in waterstof. Daar moet echter wel overheidsgeld tegenover staan. Concluderend zijn er een aantal positieve ontwikkelingen gaande voor rijden-op-waterstof.

Eerst tankinfrastructuur
Voordat er meer auto’s (FC-EV’s) naar Nederland komen is tankinfrastructuur van cruciaal belang. Om deze kip-eidiscussie te doorbreken heeft ECN in opdracht van het Ministerie van IenM een studie verricht. De studie gaat in de onrendabele top van een Nederlands netwerk van waterstoftankstations. In werkgroep 2 is deze studie gepresenteerd en is hiernaast te downloaden (enkel voor leden, eerst inloggen).

Een tweede presentatie ging in op een studie die is uitgevoerd in opdracht van Rijkswaterstaat. Deze betrof een onderzoek naar de businesscase van een netwerk van waterstoftankstations en hoe deze sluitend te maken, in het bijzonder met behulp van bottom-up maatregelen (zie de tweede download hiernaast).

Intermediair
Importeurs die zich op waterstof richten nemen vooralsnog niet individueel deel aan het NWP. Echter, deze importeurs zijn verenigd in de werkgroep PTM-H2. In PTM-H2 wordt koers bepaald voor rijden-op-waterstof evenals de boodschap en wensen richting het NWP. De werkgroep wordt voorgezeten door Chris van Dijk, beleidsmedewerker duurzaamheid en techniek bij RAI Vereniging.

Binnen het NWP heeft Chris tevens zitting in het Dagelijks Bestuur en in de ‘Werkgroep 2 Infrastructuur & Mobiliteit’. RAI Vereniging vormt daarmee de intermediair tussen importeurs en het NWP. Op deze wijze is de automobielindustrie goed vertegenwoordigd binnen het NWP.

Boodschap NWP
De businesscase voor FCEV’s is niet rond en de kip-eidiscussie rondom tankinfrastructuur versus voertuig is nog niet doorbroken. Daarom hebben importeurs in PTM-H2 in gezamenlijkheid een kernboodschap geformuleerd richting het NWP; de auto-industrie stimuleert innovatie, verlangt een politiek commitment voor waterstof en wil eerst meer tankinfrastructuur zien voordat er meer FCEV’s komen. De gehele visie op rijden-op-waterstof is goedgekeurd door het DB van afdeling Auto’s. Deze notitie aan het DB is hiernaast als derde download opgenomen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris van Dijk.