Regiobijeenkomsten GT toekomstscenario’s

08-10-2015

Op 26 oktober en 11 november kunnen GT-importeurs en dealers met regiobijeenkomsten dieper duiken in de door de branche ontwikkelde scooter- en motorscenario’s voor de GT-retail in 2020. Mis dit niet!

scenarioplanning

In mei hebben de leden van afdeling GT van RAI Vereniging en van BOVAG GT de resultaten besproken van scooter- en motorscenario’s voor de GT-retail in 2020.

Op de ledenvergadering in juni hebben we laten zien dat we geen ‘dood’ rapport hebben gemaakt, maar de basis hebben gelegd voor een krachtig digitaal hulpmiddel voor scooter- en motorimporteurs en –dealers.

Daarmee kunnen zij de trends en ontwikkelingen rondom de branche op waarde schatten, met elkaar bespreken en daar actie op nemen. Op het gezamenlijke GT platform ‘Mijn Toekomst’ kunt u vanaf medio november zien welke trends en ontwikkelingen belangrijk zijn, nieuws rond de trends lezen en eigen acties gericht op de toekomst plannen.

Bijeenkomsten
Op twee avonden, 26 oktober en 11 november, bespreken we de trends en scenario’s, maar wordt vooral ook het digitale platform ‘Mijn Toekomst’ toegelicht. Bij de scenario’s zijn concrete actiepunten beschreven die relevant zijn om op de toekomst voorbereid te zijn. Importeurs en dealers kunnen hier met elkaar van gedachten wisselen.

Mis het niet!
Tijdens de bijeenkomsten gaan we dieper in op de verschillende scenario’s. Daarnaast bieden we u handvatten zodat u concreet aan de slag kunt gaan.

Voorafgaand aan de bijeenkomst krijgt u een link toegestuurd en wordt u gevraagd om via deze link een aantal vragen te beantwoorden als voorbereiding op de bijeenkomst. Hoe meer mensen mee doen hoe interessanter de uitkomst.

Programma
19.00 uur Ontvangst
19.30 uur Start programma 

Wat is er aan de hand?
De wereld om ons heen verandert razend snel. Fabrikanten kunnen de wensen van de consument, de veranderingen in regelgeving en beleid in Nederland moeilijk bijhouden. Importeurs en dealers staan samen aan de lat om zo veel mogelijk omzet te draaien. De waan van de dag regeert; de cijfers van deze maand, dit jaar zijn bepalend. Kunnen we ons op dit moment nog beter voorbereiden op de toekomst?

Trends en ontwikkelingen
Wat gebeurt er in de wereld om ons heen? U krijgt inzicht in de uitgewerkte scenario's en we bespreken samen met u de trends en acties die daarbij horen.

‘Mijn Toekomst’-tool
Om u verder te helpen hebben RAI Vereniging en BOVAG een platform ontwikkeld. Wij geven u een korte uitleg over hoe deze tool u kan helpen bij het maken van plannen voor uw bedrijf of in relatie tot uw dealers om in te spelen op trends, ontwikkelingen en de toekomstscenario’s.

22.00 uur Einde programma met afsluitende borrel 

Data en locatie
U kunt kiezen welke datum en/of locatie u het beste uitkomt:
Maandag 26 oktober: BOVAGhuis, Kosterijland 15, Bunnik
Woensdag 11 november: RAI Vereniging, Europaplein 6, Amsterdam

Voor vragen en aanmelden kunt u terecht bij Marianne Kremer, m.kremer@raivereniging.nl of 020-504 49 42.