Public Affairs Commissie afdeling Auto’s

08-10-2015

Het Algemeen Bestuur van afdeling Auto’s heeft onlangs zijn goedkeuring gehecht aan het bestuurlijk vernieuwen van onze afdeling. Dat wordt nu verder uitgewerkt, waarover wij u uiteraard later nader informeren. Een belangrijke wijziging treedt echter al per heden in werking.

vergaderen

De nieuwe Public Affairs Commissie, met als taak het adviseren van het Dagelijks Bestuur bij de uitvoering van het PA-beleid van RAI Vereniging, vervangt de huidige Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding.

Ook nieuw is dat de Public Affairs Commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de afdeling Auto’s.

 

Signaleren en adviseren
De twee belangrijkste taken van de nieuwe Commissie zijn: het in gezamenlijk verband signaleren van ontwikkelingen die voor de lobby relevant zijn en het adviseren over de te voeren strategische agenda van RAI Vereniging afdeling Auto’s.

Verbreding 
Leden van de Public Affairs Commissie zijn die personen die namens de eigen merkorganisatie betrokken dan wel verantwoordelijk zijn voor de PA-activiteiten van hun merk. Een aantal daarvan was de afgelopen jaren ook al lid van de Commissie Strategische Beleidsvoorbereiding en wij zijn blij dat zij hebben aangeven hun activiteiten te willen voortzetten in onze nieuwe commissie.

Ook andere merken roepen wij nadrukkelijk op om kandidaten aan te dragen. Daarnaast nodigen wij leden van de Commissie Lichte en Zware Bedrijfswagens van harte uit; ons werkterrein is immers breder dan alleen personenauto’s.

Mocht u vanuit uw merk geïnteresseerd zijn om samen met ons het public affairs beleid voor de branche vorm te geven, dan horen wij dat graag.

Meer informatie: Wijnand de Geus