Uitspraak Europese Hof van Justitie leidt sneller tot overtreding van Europese stoffenwetgeving REACH

30-09-2015

Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs bepaald dat bedrijven op componentniveau moeten gaan communiceren met hun afnemer als een product meer dan 0,1% van een gevaarlijke stof bevat. Tot nu toe gold deze communicatieverplichting op productniveau.

Chemische stoffen

Bedrijven kunnen niet onmiddellijk voldoen aan de nieuwe interpretatie van artikel 7.2 en 33 en zijn in feite per direct in overtreding. REACH-experts en juristen binnen het bedrijfsleven, waaronder de internationale REACH-werkgroep in de automobielindustrie, maken zich ernstig zorgen en studeren nog op detailniveau op de exacte gevolgen.

Dit blijkt uit de verschillende signalen die RAI Vereniging heeft ontvangen vanuit o.a. haar Europese netwerk. Zo overweegt het Europees Agentschap voor Chemische stoffen (ECHA) momenteel om op korte termijn haar ‘Guidance on requirements for substances in articles’ te gaan aanpassen.

Samenstel componenten
Eugène Moerkerk, medewerker Duurzaamheid & Techniek van RAI Vereniging, legt uit waarom deze uitspraak bedrijven in grote problemen kan brengen. "Allereerst zijn veel producten samengesteld uit meerdere componenten, die zelf ook weer gedefinieerd kunnen worden als een product. Neem bijvoorbeeld een auto of een elektrische fiets. Die laatste bestaat uit een frame, zadel, wielen, accu, elektronica, etc. Zo’n elektronica-component bestaat dan weer uit condensator, weerstandje, etc. Dat betekent dat er een enorm aantal verschillende onderdelen in zo’n elektrische fiets voorkomen. Daar komt bij dat de verwerkte onderdelen soms gedeeltelijk van buiten de EU afkomstig zijn. Daar gelden andere regels en het is voor bedrijven in Europa ondoenlijk om per onderdeel na te gaan of daar een van de 163 zeer risicovolle stoffen in zit die op een EU-lijst met informatieplicht staan."

Lastendruk
"Het verkrijgen van zoveel verschillende gegevens voor één auto of elektrische fiets leidt tot enorme lastendruk en daarmee tot hoge extra kosten. De milieuwinst van deze maatregel zien we niet, omdat het alleen om een communicatie-/informatieverplichting gaat. Voor het daadwerkelijk verbieden of beperken van gevaarlijke stoffen, wat uiteraard wel tot milieuwinst leidt, gelden namelijk weer andere regels."

FME heeft namens het Nederlandse bedrijfsleven staatssecretaris Mansveld (milieu) en de Tweede Kamer laten weten zeer ongerust te zijn over het arrest van het Europese Hof van Justitie, dat duizenden bedrijven die met REACH te maken hebben voor een onmogelijke opgave stelt.

Downloads
Hiernaast kunnen leden de uitspraak van het Europese Hof van Justitie, alsmede het bijbehorende persbericht en het memo van ECHA downloaden. In de openbare FME-brief is ook te lezen dat men zo snel mogelijk met de staatssecretaris rond de tafel wil om de mogelijke oplossingen voor dit probleem te bespreken.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Zie ook ons Dossier Chemische Stoffen