Samenwerking automotive en telecomsector bij connected voertuigen

02-10-2015

Tijdens een rondetafelgesprek op de IAA, voorgezeten door Eurocommissaris Günther Oettinger (digitale economie en samenleving), hebben de Europese automotive industrie en de telecomsector afgesproken intensiever te gaan samenwerken rond ‘automated’ en ‘connected’ voertuigen.

connected car

Zelfrijdende voertuigen zullen naar hun overtuiging een belangrijke pijler onder de Europese industrie zijn.

Deze voertuigen worden onderdeel van een hecht netwerk waarin supersnelle digitale verbindingen zorgen voor meer veiligheid, meer duurzaamheid en voor entertainment, kennis en communicatie met iedereen, op elk moment en elke locatie.

Enorme kansen
Deze ontwikkeling biedt enorme maatschappelijke en economische kansen. De Boston Consulting Group bijvoorbeeld verwacht dat er in 2030 zo’n 44 miljoen zelfrijdende voertuigen zullen zijn. Deze ontwikkeling levert nieuwe banen op door de hele automotive waardeketen, vergroot de verkeersveiligheid, bevordert de doorstroming, verkleint de milieu-impact en biedt meer comfort aan weggebruikers.

Intensieve samenwerking
De automotive industrie (vertegenwoordigd door ACEA en CLEPA) en de telecomsector (ETNO, GSMA en ECTA) hebben afgesproken in hun “EU Industry Dialogue on automated and connected driving” terreinen voor meer samenwerking te benoemen en aan te geven waar ondersteunend beleid en regulering van overheden nodig is. Voorbeelden zijn het realiseren van een ‘EU Digital Single Market’ en prioriteit voor de uitrol van breedband internet.

Grote ambitie
De EU streeft ernaar om het aandeel van de industriële productie in het EU-BBP te vergroten van nu 16% naar 20% in 2020. Zij ziet zelfrijdende voertuigen als een zeer belangrijke driver voor Europa’s herindustrialisatie.

Zie ook ons dossier ITS en Slimme Mobiliteit.

Gerelateerde dossiers