Laat uw bijdrage aan emissieloze stadslogistiek zien!

01-10-2015

Graag nodigen we onze leden uit om hun innovaties op het gebied van emissievrije stadslogistiek te laten zien.

logo Green Deal ZES

Dit kan binnenkort op de website van de ‘Green Deal Zero Emission Stadslogistiek’, een green deal waarbinnen tientallen gemeenten, kennisinstellingen, bedrijfsleven en de overheid zich inspannen om tot emissievrije stadslogistiek te komen.

Leden van RAI Vereniging die innovatieve oplossingen hebben die bijdragen aan minder (of geen) emissies in binnensteden worden van harte uitgenodigd informatie hierover aan ons te sturen.

 

Wij doen deze dan onder andere op de genoemde website belanden, waardoor uw product een podium krijgt richting gemeenten, vervoerders, verladers en kennisinstellingen die zich richten op emissievrije logistiek.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek
Partijen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast streven partijen ernaar om het geluid te beperken.

Living labs
Middels Living Labs (regionale pilots) kijkt men komende tijd waar ‘Zero Emission’ levering mogelijk is én wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Er worden diverse routes bewandeld. Verbeteren van de voertuigtechnologie, de benutting en belading van vrachtauto’s en het starten van innovatieve logistieke trajecten, zijn een aantal voorbeelden.

In 2020 zullen partijen de eerste resultaten en bevindingen van de Living Labs presenteren. De resultaten toetsen zij op technische, economische, juridische, veiligheids- en handhavingsaspecten. De resultaten vormen de basis voor een advies over de haalbaarheid en brede toepassing van Zero Emission Stadslogistiek.

RAI Vereniging is actief participant binnen het Green Deal Kernteam.