Wijzigingen Regeling Voertuigen per 1 januari 2016

08-01-2016

De Regeling Voertuigen is per 1 januari 2016 op een aantal punten aangepast. Wij hebben voor u een overzicht daarvan gemaakt.

RDW logo

De publicatie bevat wijzigingen van uiteenlopende aard in de Regeling Voertuigen (RV) in het kader van zogenoemd ‘periodiek tweejaarlijks onderhoud’.

Dat betreft onder meer het aanbrengen van een aantal verbeteringen en het ongedaan maken van een aantal omissies en inconsistenties in de RV.

Met betrekking tot de permanente voertuigeisen, wordt op diverse punten nauwer aangesloten bij internationale en Europese toelatingseisen.

Voorzijde voertuigen
In de nieuwsbrief van week 41 van 2015 zijn wij al ingegaan op de wijziging over aanvullende bepalingen omtrent voorzieningen aan de voorzijde van motorvoertuigen (art 5.3.48).

Deze wijziging, en de wijziging m.b.t. uitschuifbare voertuigen in onbeladen toestand (art 5.18.11 gebruikseisen voertuigen) zijn ook aan de orde geweest in het TOB.

Overzicht
Van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de Regeling Voertuigen per 1 januari 2016 hebben wij een overzicht gemaakt, dat u hiernaast (na inloggen) kunt downloaden.

Meer informatie: Kees Pereboom