Auto-industrie: bij ITS hoort goede bescherming privégegevens

29-09-2015

ACEA-voorzitter Carlos Ghosn gaf tijdens de IAA zijn visie op hoe de industrie verdere CO2-reductie in het wegverkeer met ITS-toepassingen kan aanpakken. Daarbij presenteerde hij tevens beginselen die de auto-industrie hanteert voor de onlosmakelijk met ITS verbonden bescherming van persoonlijke gegevens.

Carlos Ghosn president ACEA

Volgens onderzoek van ERTICO kunnen onboard econavigatiesystemen (met dynamische, real-time data om brandstof te besparen) een besparing opleveren van 5-10%.

Met ecodriving-systemen, die rijgedrag analyseren en de chauffeur onderweg advies en achteraf feedback geven, loopt dat op tot 5-20%.

Real-time advies over verkeerssituaties en stoplichten en hulp bij het vinden van een parkeerplaats kunnen nog eens 10% CO2-reductie opleveren.

Verjonging wagenpark nodig
Het Europese wagenpark bestaat maar voor ongeveer 5% uit auto’s van één jaar of jonger; de gemiddelde leeftijd is 9,7 jaar. “Als je dit gegeven samenneemt met de bevindingen van het onderzoek, dan wordt duidelijk dat versnelde verjonging van het wagenpark noodzakelijk is. Maar connected voertuigen en verjonging alleen is niet genoeg, ook beleidsmakers zullen meer moeten investeren in de benodigde infrastructuur”, aldus Ghosn.

Bescherming privégegevens
ITS-systemen werken bij de gratie van het verzamelen en verwerken van gegevens uit diverse bronnen, waaronder het voertuig zelf. Vanuit dit besef heeft ACEA een verklaring aangenomen waarmee vijf beginselen voor de Europese industrie bij de bescherming van persoonlijke gegevens worden geformuleerd. Dat zijn transparantie, klantkeuze, ‘privacy by design’, gegevensbeveiliging en passend gebruik.