Kentekenaanvraag op basis van CvO start per 1 januari 2016

23-09-2015

Oorspronkelijk was de verplichte toepassing van inschrijving van een kenteken op basis van een CvO voorzien per 1 april dit jaar. Vanwege het grote aantal merken deze datum niet kon halen, heeft de RDW dit uitgesteld naar 1 januari 2016.

RDW logo

De meeste merken zijn klaar met de voorbereidingen, maar om ook de laatste bedrijven in staat te stellen zaken af te ronden en een goede start te maken, heeft de RDW -op verzoek van RAI Vereniging- de datum waarop inschrijven op basis van CvO verplicht wordt, verschoven naar 1 januari 2016.

Het project kentekenaanvraag op basis van CvO (tegenwoordig: kentekeninschrijving op basis van CvO) loopt al twee jaar, en kent een aanloop die nog verder terug gaat.

 

Kern is dat fabrikanten/importeurs eerst digitaal de gegevens van de CvO’s van voertuigen die in Nederland geregistreerd gaan worden aan de RDW stuurt, en dan pas een kenteken kunnen aanvragen.

De gegevens van het CvO van een specifieke auto worden dan gebruikt voor de kentekencard en het kentekenregister, waar dat nu nog de gegevens van de typegoedkeuring zijn. Die gegevens van het CvO moeten in een binnen de EU opgesteld digitaal format worden toegestuurd, het zogenoemde IVI-bericht. Dat vergt de nodige afstemming met fabrikanten en aanpassingen in ICT.

Dan is een testprocedure en acceptatieprocedure met de RDW nodig, en zijn er bijkomende zaken als digitale handtekening onder de digitale CvO, het assurance rapport en kleine aanpassingen in het kentekenaanvraagbericht.

Een groot aantal importeurs heeft inmiddels alle voorbereidingen afgerond en vraagt nu kentekens aan op basis van de eerder digitaal toegestuurde digitale CvO’s. De RDW gaat er van uit dat de overige leden van RAI Vereniging voor 1 januari aangesloten zijn; daarmee zullen 90% van de aanvragen gebeuren op basis van digitaal aangeleverde CvO’s.

Een aantal kleinere bedrijven (niet RAI-leden) dat ook kentekens aanvraagt, is hoogstwaarschijnlijk per 1 januari 2016 nog niet in staat om digitale CvO’s aan te leveren. Deze inschrijving van voertuigen moet dan via een webapplicatie worden gedaan. Hierbij moet de importeur of fabrikant de gegevens van het papieren CvO handmatig overnemen.

Meer informatie: Kees Pereboom