Tussenevaluatie Witboek Transport gepubliceerd

04-09-2015

Onlangs is het definitieve rapport van Europarlementariër Wim van de Camp over de tussenevaluatie van het Witboek Transport beschikbaar gekomen.

Europees Parlement

De voor GT relevante passages hebben wij voor u in de download hiernaast geel gemarkeerd.

Daarbij gaat het om om het belang van weginfrastructuur voor de verkeersveiligheid, de rol die gemotoriseerde tweewielers bij duurzame mobiliteit kunnen vervullen, (gevorderde) rijopleidingen en testmethoden voor emissietesten.

Naar verwachting wordt het rapport volgende maand in de plenaire zitting van het Europees Parlement behandeld. Als het daar wordt bekrachtigd, is dit de inbreng van het EP in de onderhandelingen met de lidstaten en de Europese Commissie.

Meer informatie: Gemma Warmerdam