Vrijhandelsakkoord met Vietnam

03-09-2015

De EU en Vietnam hebben op 4 augustus na ruim twee jaar onderhandelen een akkoord op hoofdlijnen bereikt over de verdere vrijmaking van de onderlinge handel.

Vietnam

Het akkoord zal betekenen dat Europese exporteurs en investeerders makkelijker toegang hebben tot de Vietnamese markt met ruim 90 miljoen consumenten.

Door het verdrag verdwijnen op termijn de meeste importtarieven tussen Vietnam en de EU en wordt regelgeving gestroomlijnd.

 

 

Verbeteren onderlinge markttoegang
Naast afspraken over het tarifaire belemmeringen, hebben de EU en Vietnam ook afspraken gemaakt over het wegnemen van niet-tarifaire handelsbelemmeringen. Zo zijn er afspraken gemaakt over het vergroten van de markttoegang tot diensten en investeringen.

Vietnam zal verschillende financiële diensten, telecommunicatie, transport en post- en koeriersdiensten liberaliseren. Ook zijn er afspraken gemaakt over overheidsaanbestedingen. De overeenkomst bevat tevens een duurzaamheidshoofdstuk.

Het akkoord met Vietnam is na het vrijhandelsakkoord met Singapore het 2e in de regio. Bilaterale akkoorden met ASEAN-landen moeten op termijn leiden tot een regionale overeenkomst over vrijhandel.

Per 2017
Het akkoord is op hoofdlijnen gesloten. De komende tijd zullen de onderhandelingsteams de laatste technische punten uitwerken. Daarna volgt juridische controle en goedkeuring van het akkoord. De verwachting is dat het akkoord niet eerder dan 2017 in werking treedt.

Meer details kunt u lezen in dit persbericht van de EU.