Met PACT inzicht in toekomstige regelgeving voor zeer zorgwekkende stoffen

27-08-2015

Bedrijven die willen weten, bijvoorbeeld voor tijdige voorzorgsmaatregelen in de productieomgeving, of bepaalde (zeer zorgwekkende) stoffen ook in de toekomst nog gebruikt mogen worden, of die willen voorkomen dat een bepaalde (zeer zorgwekkende) stof niet meer gebruikt mag worden in hele specifieke unieke productieomstandigheden, wordt aangeraden regelmatig de Public Activities Coordination Tool (PACT) van ECHA te raadplegen.

illustratie roadmap
Roadmap on Substances of Very High Concern

In de in 2013 door de EU opgestelde Routekaart inzake zeer zorgwekkende stoffen, in het Engels ook bekend als de ‘Roadmap on Substances of Very High Concern’, was reeds aangekondigd dat in 2020 naar schatting voor circa 440 stoffen een zogenaamde ‘Risk Management Option Analysis’ (RMOA) uitgevoerd moet gaan worden. 

Zo’n RMOA moet voor de Europese wetgever de beste regelgevende optie voor het beheer van het risico gaan identificeren: hetzij in REACH (via evaluatie, autorisatie of restrictie van een stof), hetzij buiten bereik van de stoffenwetgeving REACH (met een andere Europese wetgeving).

Voor uw beeldvorming: in de jaren 2009-2012 zijn voor ongeveer 160 stoffen RMOA’s opgesteld door de EU lidstaten en het Europees agentschap voor chemische stoffen (ECHA) en daarvan zijn vooralsnog 138 stoffen opgenomen in de kandidaat-lijst voor de autorisatieplicht ( ‘Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation’, waarvoor een informatieplicht geldt.

Public Activities Coordination Tool (PACT)
Lidstaten hebben met elkaar afgesproken dat indien een lidstaat van plan is voor een bepaalde stof een RMOA te gaan opstarten, dat die lidstaat dit via de Public Activities Coordination Tool (PACT) van ECHA openbaar zal maken, zodat het gehele Europese bedrijfsleven er kennis van kan nemen en desgewenst input kan aanleveren voor de RMOA.

293 stoffen in de PACT tabel
Momenteel staan er 293 stoffen opgenomen in de database die u hier kunt raadplegen.

Automotive Industry Taskforce on REACH
De internationaal opererende werkgroep binnen de automobielindustrie volgt de ontwikkelingen rondom de PACT-tabel nauwlettend en heeft eerder dit jaar haar interne processen en procedures rondom REACH, GADSL en IMDS aangepast. 

Leden van RAI Vereniging kunnen hiernaast  de presentatie met de nieuwe werkafspraken binnen de werkgroep downloaden.

RAI Vereniging ontvangt vanuit de ‘Automotive Industry Taskforce on REACH’ naar aanleiding van nieuwe stoffen in de PACT database ook regelmatig vragenlijsten (wordt de stof gebruikt, voor welke automotive toepassing, alternatieven beschikbaar? Etc. ). Leden van RAI Vereniging die deze vragenlijsten graag willen ontvangen en zo nodig willen invullen, kunnen dit kenbaar maken bij ondergetekende.

Meer informatie: Eugène Moerkerk