Inmiddels 163 stoffen op REACH-lijst informatieplichtige stoffen

27-08-2015

Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft de bekende lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers opnieuw uitgebreid.

reageerbuis

Deze lijst is in het Engels ook bekend als de ‘Candidate List of Substances of Very High Concern for Authorisation’. Na eerdere forse uitbreidingen (eind 2012), is ditmaal de uitbreiding beperkt tot twee stoffen/stofcombinaties.

Maar dat is slechts een stilte voor de storm die het bedrijfsleven de komende jaren kan verwachten als we de activiteiten van de diverse lidstaten monitoren via de Public Activities Coordination Tool (PACT).

Informatieplicht
De lijst met zeer risicovolle stoffen met een informatieplicht aan afnemers, oftewel de kandidaat-lijst voor de autorisatieplicht, bevat nu 163 zeer risicovolle stoffen (SVHC-stoffen, Substances of Very High Concern).

Leveranciers van producten waarin één of meer van de nu benoemde 163 zeer risicovolle stoffen zijn verwerkt, hebben per direct de verplichting tot het informeren van afnemers indien één van de 163 stoffen in het product/voorwerp aanwezig is in een gewichtspercentage van meer dan 0,1 procent.

Deze verplichting is gebaseerd op artikel 33 van de REACH-Verordening. Europese toeleveranciers hebben deze verplichting automatisch. Europese bedrijven die zaken doen met niet-Europese leveranciers wordt geadviseerd om de toeleverancier actief te benaderen over de uitbreiding van de lijst.

Openbare informatie uit notificatieplicht
Fabrikanten van producten waarin één of meer nieuwe stoffen van de kandidaat-lijst zijn verwerkt, zijn ook verplicht dit binnen zes maanden te melden (notificeren) bij de ECHA. Als voorwaarde wordt daarbij gesteld dat de fabrikant meer dan 1.000 kilogram van de betreffende risicovolle stof of stoffen op de Europese markt brengt.

Alle notificaties worden bijgehouden in een database, die u kunt raadplegen op de website van ECHA en elke zes maanden wordt geactualiseerd met de gegevens uit de nieuwste notificaties.

Zo zijn er momenteel voor de stof “Bis (2-ethylhexyl)phthalate (DEHP)”, die o.a. als weekmaker gebruikt wordt in kunststof (verpakkingen), 128 notificaties bekend. Deze gegevens over zeer risicovolle stoffen in voorwerpen is een nieuwe extra leidraad voor zowel het bedrijfsleven als de burger om te bekijken in hoeverre een bepaalde stof gebruikt wordt en in welke (soort) toepassingen. Hierbij zijn ook toepassingen benoemd in producten van leden van RAI Vereniging.

Meer informatie: Eugène Moerkerk

Gerelateerde dossiers