Halfjaarcijfers keurmerken

24-08-2015

De cijfers over het eerste halfjaar 2015 voor de keurmerken ALK, LLS en LPK zijn bekend.

Checklist

LPK  
Bij het keurmerk Laadkleppen (LPK) hebben in het eerste halfjaar 6.984 keuringen plaatsgevonden. Ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode is er een kleine stijging van 2% te zien.

De verhouding laadklepkeuringen en personenliftkeuringen met 87% respectievelijk 13% in 2014 is een minimale verschuiving naar 89% laadklepkeuringen en 11% personenliftkeuringen van het totaal aantal keuringen 2015.

ALK 
Bij het keurmerk Autolaadkranen (ALK) zien we met 2.362 keuringen in het eerste en tweede kwartaal van 2015 een daling van 13% ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. Deze daling is conform de afspiegeling van de markt.

LLS 
Bij het keurmerk Laad- en Lossystemen (LLS) zien we stabiele cijfers. Met 680 keuringen in kwartaal 1 en 2 van 2015 is er nauwelijks verschil met 2014; toen vonden in dezelfde periode 682 keuringen plaats.

Meer informatie: Ilse Bartels

Gerelateerde dossiers